zondag 30 juli 2017

LVV: 'Rijstboeren uit de PetroCaribe overeenkomst zijn uitbetaald door Venezuela

'Er zijn onderhandelingen gestart voor de export van andere producten naar Venezuela'Alle rijstboeren uit de PetroCaribe overeenkomst zijn uitbetaald. Dit deelt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) mee in een zaterdag 29 juli 2017 uitgebracht persbericht. In totaal is er 19.242 ton witte rijst en 2.648 ton padie uit het rijstdistrict naar Venezuela verscheept. 

De export is door samenloop van omstandigheden niet altijd even makkelijk verlopen, stelt LVV. Benadrukt wordt, dat de regering haar belofte nagekomen is om de particuliere sector te helpen zoeken naar alternatieve markten voor rijst en rijstproducten.

'Ondanks de vaak kritiek en tegenvallers, is het gelukt om op niet traditionele wijze bij te dragen aan de inkomsten voor rijstboeren en de bestaanszekerheid van de rijstsector. Er zijn intussen onderhandelingen gestart voor de export van andere producten naar Venezuela', meldt LVV.

Het ministerie vindt het prijzenswaardig dat Venezuela ondanks de enorme problemen waarmee het nu geconfronteerd wordt, zich aan zijn woord heeft gehouden en uitvoering heeft gegeven aan de gemaakte afspraken.

Het ministerie laat weten, dat zij alle betrokkenen in de sector dankbaar is voor de bijdrage aan de realisatie van dit belangrijke onderdeel van het PetroCaribe project. LVV beschouwt de succesvolle afronding hiervan als een bevestiging dat wanneer er wordt samengewerkt en de krachten worden gebundeld er positieve resultaten kunnen worden gerealiseerd voor Suriname.

0 comments:

Een reactie plaatsen