zaterdag 8 juli 2017

LVV wil de productie van hooglandrijst bevorderen

De productie van drooglandrijst of bergi alesi in binnenland is erg laag, voor eigen gebruik Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil de productie van hooglandrijst bevorderen. Samen met het onderzoeksinstituut Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) in Brazilië is een vierdaagse training gehouden in het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON). De training 'Rice Management' is door directeur Djoemadie Kasanmoesdiran gisteren afgesloten met een certificaatuitreiking, aldus vandaag, zaterdag 8 juli 2017, Starnieuws. 

Dit project wordt uitgevoerd met Brazilië en Nieuw Zeeland. Het doel is de productie van hooglandrijst in Suriname te verbeteren met het oog op voedselzekerheid voor binnenlandbewoners. De thema’s die aan de orde kwamen, waren onder andere ziekten en plagen, bemesting en onkruidbestrijding bij droogland- of hooglandrijst.

De voorlichters, studenten en onderzoekers die de training hebben bijgewoond moeten hun opgedane kennis overdragen aan anderen.In het binnenland wordt drooglandrijst of bergi alesi op kleine schaal geteeld voor eigen gebruik. Maar, de productie is erg laag. LVV wil daar verandering in brengen door de binnenlandbewoners vaardigheden aan te leren om dit gewas groter en professioneler te verbouwen in de hoop de productie op te voeren.

Hooglandrijst is een goed alternatief voor rijstbouw in het binnenland gezien de steeds veranderende klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen die de rijstsector in gevaar kunnen brengen.

Dit hooglandrijstproject is in 2015 gestart. De resultaten in Brokopondo Centrum en Atjoni zijn besproken op de training. De plaatselijke bevolking heeft actief geparticipeerd bij zowel het uitwisselen van nieuwe technische kennis als het telen van drooglandrijst.

Minister Soeresh Algoe van LVV is tevreden met de tot nu toe bereikte resultaten en zal hooglandrijst landelijk stimuleren.

Support to the Improvement of Upland Rice Cultivation in Suriname wordt gefinancierd door Nieuw Zeeland en daar waar mogelijk dragen Brazilië en Suriname bij. Embrapa geeft technische assistentie. Onderzoeker Adriano Nascente deelt mee, dat de productie van hooglandrijst met de teelttechnieken die tijdens de training werden gegeven, driemaal hoger kan resulteren.

0 comments:

Een reactie plaatsen