woensdag 5 juli 2017

Mathoera (VHP): 'Beschuldigingen door Doekhie geuit zijn vals en ongegrond'

'Beschuldigingen zijn bedoeld om mijn eer en goede naam aan te tasten'

- 'Lieden als Doekhie maken er een gewoonte van  eerzame burgers te bekladden'
- 'Ik vind het verfoeilijk, dat de leiding van De Nationale Assemblee deze persoon alle ruimte geeft om dit soort beschuldigingen te uiten'


Het NDP-Assembleelid Rachied Doekhie wil een strafrechtelijk onderzoek naar wapenzwendel en het afblazen van drugsoperaties. Hierbij zou Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) betrokken zijn geweest toen zij nog politiecommissaris was. Doekhie heeft deze beschuldigingen voor het eerst geuit tijdens de verkiezingscampagne in 2015. Tegen hem werd een Kort Geding aanhangig gemaakt door Mathoera, dat nog gaande is. Dit bericht vandaag, woensdag 5 juli 2017, Starnieuws.

Zij noemt de beschuldigingen, maandag gedaan door Doekhie tijdens de begrotingsbehandeling, 'vals en ongegrond'. Mathoera zegt, dat het om zeer ernstige beschuldigingen gaat naar haar, wijlen haar echtgenoot, haar zoon, maar ook het Korps Politie Suriname (KPS). 'Ik heb mijn werk altijd naar eer en geweten gedaan en nu ook in De Nationale Assemblee', zegt het VHP-fractielid in een reactie.

De beschuldigingen zijn begonnen bij haar intrede in de politiek en worden regelmatig herhaald. 'Deze zijn bedoeld om mijn eer en goede naam aan te tasten en mijn geloofwaardigheid bij de kiezer en de burgers negatief te beïnvloeden. Hierbij wordt ook mijn gezin door het slijk gehaald. Ik heb zoals het in een geordende en democratische samenleving betaamt, alle wettelijke mogelijkheden benut om de waarheid te doen zegevieren. De aantijgingen schaden niet alleen mijn reputatie, maar ook die van mijn overleden man en mijn zoon.'

Het Kort Geding loopt dus al twee jaren. Mathoera hoopt op een spoedige uitspraak. 'Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Van de politie heb ik begrepen, dat het onderzoek was gestart, heel veel getuigen zijn gehoord, maar het onderzoek is gestuit omdat de heer Doekhie, geen gehoor geeft aan de oproepen van de politie om gehoord te worden. Ik heb ook een brief geschreven naar het Openbaar Ministerie, waar ik antwoord van heb gehad, dat de zaak is verwezen naar de politie voor afhandeling. De samenleving heeft recht om te weten, of ik inderdaad betrokken was bij zulke ernstige strafbare feiten. Ik hoop en verwacht dat de instituten, die belast zijn met de onderzoeken alsnog hun werk in alle onafhankelijkheid en objectiviteit kunnen afronden, zodat de waarheid aan het licht komt en dat lieden, als Doekhie, die een gewoonte maken van het bekladden van eerzame burgers gecorrigeerd kunnen worden.'

De snelle afhandeling is ook gewenst om het KPS te zuiveren van blaam, als het criminelen in de leiding zou hebben gehad.

'Overigens vind ik het verfoeilijk, dat de leiding van De Nationale Assemblee deze persoon alle ruimte geeft om dit soort beschuldigingen te uiten, omdat deze zaken afbreuk doen aan het niveau van het parlement. Dit is misbruik van de onschendbaarheid, die parlementsleden genieten en zeker als het betreffende lid Doekhie, weigert om mee te werken aan het onderzoek van het KPS. Overigens laat ik mij niet uit het veld slaan om mij oprecht te blijven inzetten voor de samenleving', aldus Mathoera.

0 comments:

Een reactie plaatsen