donderdag 6 juli 2017

Mathoera (VHP) reageert op aanval, via Starnieuws, van Eugene van der San

'Ik ben onderwerp van opzettelijke criminalisering door de ex-minister'


Het is jammer dat wederom, en nu door de ex-minister, van Justitie en Politie een persoonlijke aanval is geopend op mij (zie onderaan). In plaats van de kritiek, die Mathoera onderbouwt met cijfers en feiten heeft geleverd, te weerleggen, probeert men steeds de indruk te wekken bij de mensen, dat Mathoera even crimineel en corrupt is en dat zij geen recht van spreken heeft. Maar, ook deze beschuldiging is vals en niet juist. Mathoera is transparant, eerlijk en bovenal geen crimineel. 

Rond 20 maart 2015, toen bekend werd dat ik mijn intrede zou doen in de politiek, heb ik publiekelijk aangegeven, dat ik met verlof ga als commissaris van politie en dat ik in aansluiting op mijn verlof vraag om ontheven te worden uit mijn functie als ambtenaar van politie. De brief om ontheffing heb ik op 23 maart 2015 gestuurd via de toenmalige korpschef naar de President, Bouterse, omdat hij het bevoegd gezag is voor wat betreft officieren bij het Korps Politie Suriname en niet de minister van Justitie en Politie, zoals valselijk beweerd wordt. Deze handeling was lang voor ik officieel kandidaat was gesteld voor De Nationale Assemblee en lang voor ik wist of ik al dan niet gekozen zou worden als lid van DNA. De bewering, dat ik na mijn toelating tot lid van DNA gevraagd heb, is dus een grove leugen.

Op 29 december 2015 heeft de wnd. korpschef, naar aanleiding van een brief van mij over stopzetting van salaris het volgende geantwoord: 'Daar de ontheffingsresolutie van U om ontheven te worden als ambtenaar van Politie en aangesteld in een burgerfunctie nog niet is geformaliseerd, hebt U de status van ambtenaar van Politie. Dit heeft als gevolg dat u op grond van artikel 179 Grondwet van rechtswege op non actief gesteld bent, waarbij Uw salaris als ambtenaar van Politie is stopgezet.'


Ik ben tegen deze brief, welke ik in kopie overleg, niet in beroep gegaan. De bevoegdheid om het verzoek te toetsen en erop te beslissen lag bij de president en die heeft op 5 april 2017 beslist op mijn verzoek van ontheffing, welke vastgelegd is in een resolutie, die ik in mei 2017 heb ontvangen.Van oplichting is dus geen enkele sprake, omdat ik niemand heb misleid met valse of onjuiste informatie, om welk voordeel dan ook te krijgen.

Integendeel ben ik onderwerp van opzettelijke criminalisering door de ex-minister, die kennelijk te kort minister van Justitie en Politie was om de feiten zorgvuldig tot zich te nemen.

Overigens ben ik van oordeel dat de persoonlijke aanvallen van de coalitie structureel van aard zijn en kennelijk het doel hebben om eerbare kritische burgers te intimideren, wat verwerpelijk is in een democratische rechtsstaat. Gezagsdragers, zouden juist de kritiek als instrument moeten gebruiken om te laten zien, dat de critici aan het verkeerde eind hebben.

Hoe mooi zou het niet zijn als onderbouwd was aangegeven, dat de veiligheid optimaal is, of dat er geen verspilling plaatsvindt van staatsmiddelen en dat de regering zich laat leiden door goed bestuur, van brede participatie, transparantie en verantwoording afleggen aan de samenleving. Dat zou de geloofwaardigheid en het vertrouwen versterken en een betere basis bieden voor ontwikkeling en een mooie toekomst voor onze jongeren. En omdat ik wel geloof in deze toekomst, laat ik mij niet intimideren en uit het veld slaan,om het werk voort te zetten.

'Sticks and stones may break my bones, but words will never break me!

Krishna Mathoera

0 comments:

Een reactie plaatsen