maandag 17 juli 2017

Medewerk(st)ers Popeyes-filiaal bij TBL Cinemas zouden minstens Srd 124.000 hebben verduisterd

Supervisors filiaal zouden minder geldzakken hebben afgestaan aan geldtransportbedrijf, dan ze moesten overbrengen naar hoofdkantoor


Het vermoeden is groot - aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 17 juli 2017 - dat medewerkers van het Popeyes-filiaal bij TBL Cinemas minstens Srd 124.000 achterover hebben gedrukt. De recherche Geyersvlijt onderzoekt de diefstallen van tientallen zakken met geld, die naar verluidt op verschillende momenten in mei hebben plaatsgehad. Meerdere personen zijn mogelijk betrokken bij de diefstallen. 

De Ware Tijd schrijft te hebbeb vernomen, dat supervisors van het filiaal minder zakken met geld hebben afgestaan aan het geldtransportbedrijf, dan ze moesten overbrengen naar het hoofdkantoor. Volgens de gangbare procedure wordt de opbrengst van elke shift per waardetransport vervoerd. De dagopbrengst wordt 's avonds opgeslagen in de kluis en pas de volgende ochtend opgehaald.

Op het hoofdkantoor werd ontdekt, dat op verschillende momenten minder zakken met geld werden afgeleverd. Personeel van het geldtransportbedrijf heeft geen toegang tot de inhoud van de tassen waarin de geldzakken vervoerd worden. Deze tassen worden vóór afgifte door de supervisors verzegeld.

De recherche heeft op 27 juni een vrouwelijke supervisor in verzekering gesteld. De rechter-commissaris die dit als onrechtmatig beoordeelde, gelastte echter op 14 juli haar vrijlating. Dat gebeurde nadat advocate Maureen Nibte dit had gevorderd op grond van het Wetboek van Strafvordering.

Volgens Nibte heeft Popeyes bij aangifte van de diefstal namen van meerdere personen genoemd die bij de diefstal betrokken zouden zijn. Zij acht daarom nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.

0 comments:

Een reactie plaatsen