woensdag 19 juli 2017

Minister Dodson: 'Concepten wijziging Brokopondo Overeenkomst worden uiterlijk eind 2017 ingediend'

Bouterse laat beantwoording vragen Assembleeleden over kwestie Alcoa over aan Dodson

'Via onderhandelingen met Alcoa wil regering de bauxietindustrie weer op rails te zetten'


Niet president Desi Bouterse, maar minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen is gistermiddag, na een lange schorsing, ingegaan op interrupties die gepleegd zijn na de uitgebreide presentatie van het staatshoofd in De Nationale Assemblee (DNA). Dodson heeft namens de regering de volksvertegenwoordiging, voorgehouden dat de concepten over wijziging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) met Alcoa, uiterlijk eind dit jaar ingediend zullen worden, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 19 juli 2017.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons antwoordde op een vraag, dat de informatieronde van de regering wordt afgesloten, maar dat de discussie over Alcoa gevoerd zal worden wanneer de ‘definitive agreements’ worden behandeld.


Dodson benadrukte, dat de regering ervoor gekozen heeft om middels onderhandelingen met Alcoa de bauxietindustrie weer op rails te zetten. De regering stelt voor om eind 2019 de BO met Alcoa te beëindigen. De contouren hoe het land verder gaat met de bauxietindustrie worden onder andere opgenomen in de 'definitive agreements'. Deze zullen het speelveld bepalen waarlangs de nieuwe bauxietindustrie zich zal ontwikkelen.

De 'bankable feasibility study' van 50 miljoen Amerikaanse dollar die Alcoa zal verrichten over Bakhuis, wordt meegenomen.

De minister memoreerde, dat de president in 2014 gehoord had, dat Alcoa uit het land zou vertrekken. Een presidentiële commissie heeft onderhandeld met de multinational. Hieruit is de Memorandum of Understanding (MoU) voortgevloeid in oktober 2015. Deze intentieverklaring is in december 2015 besproken in De Nationale Assemblee. Dit document werd echter verworpen door het parlement.Dodson merkte op, dat er voorstellen aan de regering gedaan zijn over vervolgonderhandelingen. Op basis hiervan heeft de regering in december 2015 de MoU schriftelijk ingetrokken. De Alcoa heeft schriftelijk gevraagd aan Suriname om het ingenomen standpunt in heroverweging te nemen, memoreerde Dodson. In 2016 heeft de regering op basis van de situatie besloten een nieuwe presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe in te stellen.

Op basis van drie punten die ook in de MoU waren vervat, zou er onderhandeld worden. De drie cruciale vraagstukken gingen om het ontmantelen van de Paranam raffinaderij en milieu-aspecten, het voortijdig beëindigen van Brokopondo Overeenkomst en de overdracht van de waterkrachtwerken, het mogelijk voortzetten van de bauxietindustrie in Suriname.

De onderhandelingen tussen Alcoa en Suriname, met ondersteuning van deskundigen, moeten resulteren in de 'definitive agreements', die eind 2017 ter goedkeuring zullen worden aangeboden aan De Nationale Assemblee. Partijen zijn nu volgens Dodson in proces van onderhandeling over concipiëren van de teksten van de definitieve overeenkomsten.

0 comments:

Een reactie plaatsen