dinsdag 4 juli 2017

Minister Miranda overhandigt wegenlijst Dalian IV-project aan Assemblee

'Streven is om landelijk de wegeninfrastructuur in berijdbare staat te brengen'


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de lijst van wegen die aangepakt zullen worden door Dalian doen toekomen aan De Nationale Assemblee (zie onderaan). Het gaat om 70 kilometer weg in verschillende districten en het Dalian-IV project, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 4 juli 2017.

Met de 70 kilometer weg zullen begin september de werkzaamheden fysiek beginnen, terwijl het Dalian IV-project medio september wordt afgerond.

De Nationale Assemblee had diverse malen vragen gesteld over de wegen die zouden worden geasfalteerd. Zij hebben de aanpak van bepaalde straten aanbevolen. De minister heeft in zijn schrijven aan het college aangegeven, dat het streven is om landelijk de wegeninfrastructuur in rijdbare staat te brengen.

Naast de lijst die overeengekomen is met Dalian, is het ministerie bezig een wegenlijst samen te stellen die in eigen beheer zal worden uitgevoerd. Op de lijst staat aangegeven welke werkzaamheden verricht zullen worden aan diverse wegen en wat de status is. De meeste wegen krijgen een toplaag asfalt, terwijl andere voorzien worden van een base-course. Sommige wegen zullen worden bestraat.

0 comments:

Een reactie plaatsen