dinsdag 11 juli 2017

Minister op Curaçao beantwoordt door haarzelf als Statenlid gestelde vragen

Vragen over kosten rechtszaak van miljoen gulden om werknemer buiten SSC te houden 


Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), beantwoordt de door haarzelf als Statenlid gestelde vragen over kosten voor een rechtszaak van een miljoen gulden om een werknemer buiten de deur te houden bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), waardoor het risico gelopen wordt dat studenten hun studiefinanciering niet kunnen ontvangen. Dit meldt vandaag, dinsdag 11 juli 2017, het Antilliaans Dagblad.

Alcalá-Wallé aan zichzelf:

'In de praktijk is gebleken, dat de gestelde vragen over de SSC in deze fase niet kunnen worden beantwoord. Verder hebben, ondanks pogingen daartoe van de minister, noch het bestuur van de SSC noch de Raad van Commissarissen (RvC) bereidheid getoond om nader inzicht te geven in het reilen en zeilen van de SSC. Wel zijn er verschillende verzoeken van het personeel van de SSC gericht aan de minister van Onderwijs om in te grijpen in een volgens hun ongezonde bestuurssituatie bij de SSC.'

0 comments:

Een reactie plaatsen