zondag 23 juli 2017

Minister Pengel vindt dat vergoedingssysteem binnen gezondheidszorg op de schop moet

'Niet bij alle artsen is prikkel aanwezig om patiënten zo lang en goed als mogelijk te behandelen'

- 'Zodra het wat moeilijk wordt worden patiënten gauw verwezen naar specialisten'
- 'Er komt elke maand een vast bedrag binnen, ongeacht of ervoor gewerkt wordt of niet'


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft bij de beantwoording van vragen van Assembleeleden over de begroting afgelopen week zijn vinger gelegd op zere plekken in de gezondheidszorg. Hij stelde, dat het vergoedingssysteem patiënten onnodig drijft van preventieve en huisartsenzorg naar de duurdere curatieve zorg. 

Huisartsen worden voor een vast bedrag per maand vergoed op basis van aantal personen dat bij hen staat ingeschreven.

De bewindsman concludeerde dat 'niet bij alle artsen een prikkel is om patiënten zo lang als mogelijk en zo goed als mogelijk op hun poli te behandelen'. Er komt elke maand een vast bedrag binnen, ongeacht of ervoor gewerkt wordt of niet. Pengel beklemtoonde dat juist de huisarts de poortwachter zou moeten zijn tussen de eerste en de tweede lijn. Dit is niet altijd het geval. Zodra het wat moeilijk wordt, zoals bij patiënten met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes- en hypertensie-patiënten, worden gauw verwezen naar specialisten. Deze patiënten kosten meer aan tijd en inzet.

De specialisten worden vergoed op basis van consultaties. Deze dienstverleners zullen geen moeite hebben met de verwijzingen. Hoe meer patiënten met klachten behandeld worden en verdere onderzoeken gedaan worden, hoe meer geld met de zorg gemoeid is.

De minister merkte op, dat het ook niet uitgesloten is dat het aantal ligdagen in ziekenhuizen soms overbodig is. Soms vinden er opnames plaats die misschien niet noodzakelijk zijn. Wanneer ziekenhuizen niet uit de kosten komen, is het een prikkel om patiënten langer te houden. De ziekenhuizen worden op basis van ligdagen vergoed.

Ook de bereikbaarheid van huisartsen is een probleem. Niet overal zijn huisartsen de hele dag bereikbaar. Hierdoor wordt de druk op de Spoedeisende Hulp verhoogd en de zorg ook duurder gezien het karakter en de inrichting van de Spoedeisende Hulp. Veel patiënten zouden kunnen worden opgevangen door huisartsen.

'Door de inrichting van het systeem, zien wij dat er geen balans is, er is geen prikkel om bij sommige dienstverleners, van huisartsen tot specialisten en ziekenhuizen om efficiënte zorg te leveren. Dus het vergoedingssysteem zoals het nu is, moet veranderd worden', stelde Pengel.

0 comments:

Een reactie plaatsen