zaterdag 29 juli 2017

'Misstanden bij RGD rieken naar fraude, verspilling, mismanagement en corruptie'

Girjasing (VHP): 'Waarom zijn vanaf maart 2016 meer dan 180 mensen in dienst genomen?'

'Terwijl er een tekort aan artsen zou zijn, werden geen artsen in dienst genomen'


Bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) doen zich zaken voor die rieken naar corruptie. Op zijn minst is daar sprake van mismanagement, suggereerde VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing gisteren tijdens de voortzetting van begrotingsbehandeling in De Nationnale Assemblee, aldus vandaag, zaterdag 29 juli 2017, de Ware Tijd.

Volgens hem is er sprake van fraude, verspilling, mismanagement en corruptie. Girjasing merkte op dat 'vanaf maart 2016 meer dan 180 mensen' in dienst zijn genomen door de RGD. Hierdoor klom het aantal medewerkers van 570 naar 750. Van de regering wenste hij te vernemen wat de reden is dat zoveel nieuwe krachten zijn aangetrokken. Terwijl er een tekort aan artsen zou zijn, werden volgens Girjasing geen artsen in dienst genomen.

Kijk en  luister naar de  VHP-politicus vanaf 52:00


Hij wenste ook een overzicht te krijgen van de functiecategorieën van de nieuwe werknemers die recentelijk in dienst zijn getreden.

Minister van Volksgezondheid Patrick Pengel hield het parlement voor, dat bij navraag bij de directie van de RGD is gebleken, dat de periode waarop Girjasing doelt slechts 44 nieuwe mensen in dienst zijn genomen onder wie 11 artsen.

De VHP-parlementariër wees ook op mogelijke fraudegevallen bij de RGD. Zo zou er een verschil van circa Srd 300.000 zijn in de medicamentenadministratie. De RGD-leiding zou volgens hem proberen dit verschil te verdoezelen. De politicus wilde weten of de minister daarvan op de hoogte is en drong aan op een diepgaand onderzoek.

Hij voerde verder aan, dat ook bij bouwwerkzaamheden bij de poliklinieken te Latour en Lelydorp er onregelmatigheden zouden plaatsvinden. Zo zou 'zonder een schriftelijke overeenkomst' een meerkostenplaatje van Srd 600.000 zijn overeengekomen met uitvoerders van de bouwopdrachten. 'Ook hier een staaltje van corruptie en willekeur', stelde de politicus. Hij vroeg zich af of er onderzoek is gedaan naar deze zaak en of het stichtingsbestuur bij de RGD op de hoogte is van wat de directie doet.

0 comments:

Een reactie plaatsen