zaterdag 29 juli 2017

Motie van DOE in Assemblee: Opheldering inzake onduidelijkheden sociaal beleid regering

Motie gericht op beleid regering omtrent sociale instellingen en verstrekking van sociale pakketten


De partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) heeft gisteren in De Nationale Assemblee bij monde van Carl Breeveld in een motie opheldering gevraagd over onduidelijkheden i  het sociaal beleid van de regering. De motie, die mede werd ondertekend door tien andere leden van de oppositie, richt zich op het beleid van de regering omtrent sociale instellingen en de verstrekking van sociale pakketten, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 29 juli 2017.

In de motie wordt de regering verweten, dat zij niet goed communiceert met de sociale instellingen waardoor er steeds weer problemen zijn met de uitbetaling van subsidie. Door het slechte subsidiebeleid heeft de regering de instellingen in een benarde situatie gebracht en zijn sommige overgegaan tot sluiting.

Ten aanzien van het project sociale pakketten, wordt in de motie vermeld, dat er sprake is van pakkettendiefstal en verduistering en dat de corruptie niet wordt aangepakt. De regering is niet in staat te zorgen voor een transparante distributie van de pakketten.

In de motie wordt de regering dan ook opgeroepen haar maatregelen ten aanzien van het subsidiebeleid in heroverweging te nemen en onjuist genomen besluiten terug te draaien. Gevraagd wordt de rol van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bij het pakkettenproject te minimaliseren en meer transparantie aan de dag te leggen. Er wordt voorgesteld in plaats van pakketten over te gaan tot het verstrekken van bonnen waardoor de kosten voor de overheid minder worden en corruptie wordt geminimaliseerd.

0 comments:

Een reactie plaatsen