woensdag 19 juli 2017

'Nationaal belang moet prevaleren bij de onderhandelingen met de Alcoa'

Assembleeleden wijzen regering onder andere op rehabilitatie van het milieu


Diverse fractieleiders en leden hebben gisteren in De Nationale Assemblee, na een betoog van president Desi Bouterse over het issue Alcoa, benadrukt dat het nationaal belang moet prevaleren bij de onderhandelingen met de Alcoa. Het parlement heeft de regering gevraagd om intensief contact te onderhouden met het college, zodat er transparantie is tijdens de discussie over de concept-wijzigingen die aangebracht zullen worden in de Brokopondo Overeenkomst, die bij wet is vastgesteld. Aangezien het om een wetswijziging gaat, is het eindoordeel bij De Nationale Assemblee. Dit schrijft vandaag, woensdag 19 juli 2017, Starnieuws.

Diverse Assembleeleden benadrukten het belang van rehabilitatie van het milieu. President Desi Bouterse heeft aangegeven, dat de milieuwetten van de Verenigde Staten, een van de strengste ter wereld, van toepassing zijn op Alcoa.

Celsius Waterberg (fractieleider BEP) noemde de presentatie van president Bouterse een historisch college over de bauxietindustrie, voer voor scholieren. Hij stelde dat de regering wijs omgegaan is met deze kwestie en heeft gekozen voor een win-win-situatie. BEP is tevreden met de stappen die de regering tot nu toe heeft ondernomen.VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi benadrukte, dat de regering richtlijnen heeft gekregen van De Nationale Assemblee, waarmee rekening gehouden moet worden met de inzichten. Hij stelde dat de regering voorbij is gegaan hieraan door de vraagstukken in de Memorandum of Understanding, die ingetrokken was, weer mee te nemen in de onderhandelingen. De regering moet gaan voor continuïteit van de bauxiet sector. Er moet rekening gehouden worden met de belangen van de arbeiders en met milieubescherming, aldus Santokhi.

Carl Breeveld (DOE) zei, dat het belangrijk is dat de Brokopondo Overeenkomst nog recht overeind staat en dat er van daaruit gehandeld moet worden. Bij de overdracht van gebieden door Alcoa zou het goed zijn geweest als het parlement erin gekend was. Hij sprak de hoop dat de regering meer openheid zal betrachten in het vervolg.

Cleon Gonsalves (PALU) vroeg aandacht voor de transmigratiedorpen die zonder energie zitten, terwijl zij moesten verhuizen omdat het stuwmeer moest ontstaan. De dorpen klagen vaak dat zij niet over brandstof beschikken. Deze mensen moeten niet vergeten worden, betoogde Gonsalves.

Marinus Bee (waarnemend fractieleider ABOP) bleef stilstaan bij de milieuaspecten. Alcoa moet zijn verantwoordelijkheid hiervoor nemen, ook al is dit vraagstuk niet opgenomen in de Brokopondo Overeenkomst. Hij wil het plan hierover zien.

William Waidoe (waarnemend fractieleider Pertjajah Luhur) zei dat landsbelang moet prevaleren bij het nemen van het besluit voor de komende generaties.

Gregory Rusland (fractieleider NPS) had er moeite mee dat de vinger wordt gewezen naar de NPS over het inluiden van het einde van de bauxietsector in 2008/2009. Rusland stelde, dat alle fractieleiders toen betrokken waren bij het besluit dat genomen is toen. Er zijn standpunten ingenomen voor de positie die toen is ingenomen. De afspraak is gemaakt om de bauxietsector een betere kans van slagen te geven en Alcoa in een betere positie moest worden gebracht. Alcoa heeft de BHP Billiton overgenomen om door te kunnen gaan met de ontwikkeling van de sector. Er waren vergevorderde plannen met Alcoa die richting Nassau zou gaan. Tot 2020 zou er bauxiet zijn om de raffinaderij te voeden. In 2012 waren problemen geïdentificeerd in de sector maar de regering zou niet erop gereageerd hebben. Rusland stelde, dat bij gewijzigde inzichten de regering terug moest komen naar De Nationale Assemblee. Dit is niet gebeurd. Hij deed een beroep op eensgezind aanpakken van deze kwestie.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei, dat er gemeenschappelijke punten zijn met de oppositie. Na een gesprek met Alcoa was er een afspraak met fractieleiders dat met elkaar de informatie besproken zou worden. Toch hebben volgens hem diverse fractieleiders om partijpolitieke belangen solo-acties naar de media ondernomen. Op basis hiervan had Misiekaba eerder gesteld, dat de NDP-fractie haar eigen weg zal opgaan in deze kwestie. De regering zal door dik en dun ondersteund worden om deze zaak voor Suriname tot een goed eind te brengen. Misiekaba was ingenomen met de mededeling van de regering, dat de amendementen van de Brokopondo Overeenkomst eind dit jaar gestuurd zullen worden naar De Nationale Assemblee.

0 comments:

Een reactie plaatsen