zaterdag 1 juli 2017

NPS: 'Persoonlijke overwinning nastreven in proces van vrijheid'

'Partij heeft zich gekenmerkt door afwezigheid van structureel geweld en andere vormen van af te keuren overheidsmisslagen'


Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 is voor veel Surinamers het proces van vrijheid ingeluid. De fase van vrij kunnen denken en handelen, heeft door de jaren heen vorm gekregen en wordt nu nog voortgezet. De afschaffing van de slavernij stond in het licht van nieuwe mogelijkheden en verwachtingen voor die doelgroep om te komen tot persoonlijke overwinning. Het ging voornamelijk om de verbetering van de kwaliteit van het leven. Dankzij het feit dat 154 jaar geleden de slavernij formeel is afgeschaft, konden degenen die toen onder het juk van de slavenmeesters leefden, zich concentreren op doelen die voor hen moesten leiden tot welvaart en welzijn. 

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft sinds haar bestaan de verwachtingen van hoop, groei en ontwikkeling in haar beleid uitgewerkt en uitgevoerd. Er is steevast gezorgd voor een systeem van gezonde overheidsfinanciën, waardoor het volk tot persoonlijke ontwikkeling en bloei kon komen. Daarbij is de partij steeds het toonbeeld van het in stand houden van de democratische principes en regels die gelden.

Onder die omstandigheden, heeft onze partij zich gekenmerkt door afwezigheid van structureel geweld en andere vormen van af te keuren overheidsmisslagen. Dat is nu nog de rode draad van de NPS die tijd noch moeite spaart om de menselijke ontwikkeling binnen haar beleid een topprioriteit te maken. Vandaar dat in de periode na 1987 geleidelijk aan is gewerkt aan het herstel van de democratie.

Het NPS beleid verzet zich tegen elke vorm van manipulatie en nieuwe vormen van afhankelijkheid of moderne slavernij. De weerspiegeling van die zaken, is anno 2017 duidelijk zichtbaar. De uitingen van de toenemende tekenen van ontevredenheid onder de bevolking, worden onderdrukt door dreiging van onder andere baanverlies.

Daarnaast wordt de cultuur van handjes ophouden middels een steeds uitgebreider pakkettensysteem in stand gehouden. De afhankelijkheidspositie van burgers neemt toe, waardoor zij in hun overlevingsdrang minder geneigd zijn om open te staan voor andere alternatieven.

De NPS pleit voor armoedebestrijding door middel van zelfwerkzaamheid. De partij gelooft erin dat mensen niet werkloos thuis hoeven te zitten, maar gebruik kunnen maken van de potentie die zij hebben. Dat is de weg voor individuen om te werken, verdienen, in zichzelf te geloven en zichzelf op te bouwen. Het zijn die voorzieningen die een rechtgeaarde regering moet treffen, wil zij haar volk betere toekomstperspectieven bieden. De huidige regeerders falen in het beleid op dit stuk. Dit schept voor velen een onzeker klimaat, waardoor het zelfvertrouwen wordt ondermijnd en mensen zich gevangen voelen.

De NPS wenst te beantwoorden aan de aspiraties van zowel de nakomelingen van slaven als de overige bevolkingsgroepen om te werken voor het volk en om de weg te openen zodat mensen een goed leven hebben en zich kunnen ontplooien.

De partij wil duurzame ontwikkeling voor Suriname en haar inwoners, een gerichte keuze die het volk moet maken wanneer zij daartoe geroepen is.

De NPS gelooft in de groeipotentie van elke burger en wenst met dat uitgangspunt aan een ieder een bezinningsvolle keti koti toe.

Namens de NPS 
Gregory Rusland 
Voorzitter

0 comments:

Een reactie plaatsen