donderdag 27 juli 2017

Ondernemers Patamaccagebied mogen hout kappen in concessie China Zhong Heng Tai

Plaatselijke ondernemers krijgen areaal van ongeveer 18.000 hectare als concessie 


Lokale ondernemers in het Patamaccagebied in district Marowijne zullen in de gelegenheid worden gesteld om hout te kappen in de concessie van China Zhong Heng Tai. Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft de directie van het bedrijf en de lokale bewoners bijeengebracht om tot een goede samenwerking te komen. Dit zei minister Roline Samsoedien in De Nationale Assemblee op een vraag van volksvertegenwoordiger Edward Belfort (ABOP), aldus Starnieuws vandaag, donderdag 27 juli 2017.

In 2004 is bij Staatsbesluit door de toenmalige regering een gebied groot circa 52.000 hectare ter beschikking gesteld van China Zhong Heng Tai om een geïntegreerde oliepalmindustrie op te zetten, zei de minister tijdens de begrotingsbehandeling.

Op dit terrein is tegelijkertijd een vergunning tot incidentele houtkap verleend aan het Chinese bedrijf. Dit houdt in, dat derden geen houtkapactiviteiten op het terrein mogen ontplooien.

Om de lokale bewoners toch in de gelegenheid te stellen aan houtkap te doen, is buiten die 52.000 hectare een areaal van ongeveer 18.000 hectare  als concessie uitgegeven aan kleine plaatselijke ondernemers.

Daarnaast is aan de in stamverband levende gemeenschappen van het district Marowijne meer dan 130.000 hectare aan houtkapvergunning en of als gemeenschapsbos verstrekt, zei Samsoedien. De lokale ondernemers zullen nu toch nog in staat worden gesteld om hun houtkapactiviteiten te ontplooien voordat het bedrijf het terrein in cultuur brengt.

0 comments:

Een reactie plaatsen