woensdag 12 juli 2017

'Ongezonde zaak dat ziekenhuizen in Suriname achter lopen met hun jaarverslagen'

Minister Pengel: 'De beste van de klas is een jaar achter op schema, anderen drie en vier jaar'

Samenstelling Raad van Commissarissen bij ziekenhuizen wordt geëvalueerd

De ziekenhuizen in Suriname lopen achter met hun jaarverslagen waardoor het moeilijk is om precies te weten hoe hun uitgaven er uitzien. 'De beste van de klas is een jaar achter op schema. Anderen drie en vier jaar. Van één ziekenhuis voldoet het jaarrapport niet aan de eisen waardoor de accountant er geen goedkeuring aan kan geven', zegt minister Patrick Pengel van Volksgezondheid  vandaag, woensdag 12 juli 2017, in de Ware Tijd.

De minister spreekt van een ongezonde zaak. De regering wil nu maatregelen treffen om een einde te maken aan deze situatie. Zo zal de samenstelling van de Raad van Commissarissen bij de ziekenhuizen worden geëvalueerd.

'De regering wil voortaan geen besturen hebben die zullen toestaan dat achterstanden ontstaan in het uitbrengen van jaarverslagen.'

Anderzijds geeft Pengel toe, dat er tekortkomingen zijn aan de zijde van de overheid, zeker als het gaat om de Centrale Lands Accountantsdienst (Clad), die financiële controle uitoefent op alle parastatale organisaties. Hij geeft toe dat de Clad niet de capaciteit heeft om de boeken van alle overheidsorganisaties op tijd te controleren.

Om een reactie gevraagd zegt Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), dat ziekenhuizen voorheen inderdaad achterstanden hadden met het produceren van jaarverslagen. Maar, de situatie is intussen al 'enkele jaren geleden bijna overal ingelopen. De meeste ziekenhuizen hebben hun jaarrekening 2015 al af. Het kan hooguit dat één of twee ziekenhuizen nog met 2014 bezig zijn', zegt Hindori.

'Vooral, omdat de laatste jaren van alle kanten om onze financiële cijfers wordt gevraagd, onder ander door het ministerie en de ziektekostenverzekeraars, moesten wij deze inhaalslag plegen. Bij de discussies over de wankele financiële positie van ziekenhuizen moet je natuurlijk recente financiële cijfers kunnen aantonen.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen