dinsdag 18 juli 2017

Oud-minister Imro Fong Poen nieuwe voorzitter Sociaal Economische Raad

Fong Poen op voordracht SER door president Desi Bouterse benoemd


Ex-minister Imro Fong Poen (zie foto - Bron: Facebook) is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij is op voordracht van de SER door president Desi Bouterse benoemd in deze functie. Fong Poen volgt Ferdinand Welzijn op, de huidige minister van Handel, Industrie en Toerisme. Hij maakte namens de overheid reeds deel uit van de SER. Fong Poen wordt in dagelijks bestuur van de SER bijgestaan door de plaatsvervangende voorzitters Sigmund Proeve (namens de werkgevers) en Armand Zunder (namens de werknemers), zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 18 juli 2017.

De nieuwe voorzitter kan bogen op een kennisrijke en kundige bestuurlijke leerervaring bij zowel de overheid als het bedrijfsleven.

De SER werd op 7 april vorig jaar weer in werking gesteld en heeft reeds een gevraagd advies uitgebracht aan de regering over ‘De beloning van werknemers in de particuliere sector en compensatie voor de sociale kosten van de heersende crisis, het Stabilisatie en Herstelplan 2016-2018, alsmede een ongevraagd advies over ‘Brandstofsubsidie, van object- naar subjectsubsidie, een unieke kans om het openbaar vervoer duurzaam te herstructureren.'

De SER maakt sedertdien gebruik van de faciliteiten van het Institute for Graduate Studies & Research en vertrouwt erop nog dit jaar over haar eigen huisvesting en secretariaat te beschikken.

In de eerste helft van 2017 heeft de Raad haar Jaarverslag 2016 ingediend, alsmede een concept Staatsbesluit waarbij de taken van de Planraad vooralsnog worden toegewezen aan de SER. Dit is opgenomen in het door DNA goedgekeurde Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018, aldus Fong Poen mee.

De SER adviseert de overheid over kwesties op het gebied van economisch en sociaal beleid en vormt een maatschappelijk verantwoord forum waar tussen sociale partners – met name vakbeweging, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld – consultatie plaatsvindt voor deugdelijk, degelijk en betrouwbaar overheidsbeleid. Deze vorm van consultatie moet resulteren in adviesrapporten ondersteund door data, analyses, argumenten en aanbevelingen. Het advies dat de overheid van de SER ontvangt, geeft haar de gelegenheid te toetsen in hoeverre er voldoende draagvlak tussen de verschillende representatieve leden bestaat over specifieke beleidsinitiatieven.

De SER brengt deze week nog haar bevindingen uit over het Ontwikkelingsplan 2017-2021. Recentelijk zijn twee ad hoc commissies ingesteld die respectievelijk bezig zijn met de Gezondheidszorg en met het bepalen van de determinanten en randvoorwaarden voor het behoud en de ontwikkeling van het micro-, klein- en middelgroot bedrijfsleven, dat een belangrijke rol speelt bij het gediversifieerd opvoeren van de productie

0 comments:

Een reactie plaatsen