vrijdag 21 juli 2017

Per direct verhoogde inzet en zichtbaarheid van de politie

Vanuit ministerie van Justitie en Politie wordt er alles aan gedaan om criminaliteit terug te dringen 


'Per direct wordt een crashprogramma gestart met verhoogde inzet en zichtbaarheid van de politie. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie wordt er ook alles aan gedaan om de criminaliteit terug te dringen en bij te dragen tot uw veiligheidsgevoel', dit zegt minister Ferdinand Welzijn, ad interim op Justitie en Politie, vandaag, vrijdag 21 juli 2017, op Starnieuws.

Ook de waarnemend korpschef Antonio Chin en de Surinaamse Politiebond roepen alle politieambtenaren op om de gelederen te sluiten en de criminaliteit eensgezind aan te pakken.

'Wij beseffen dat de brute roofovervallen, welke overigens zeer betreurenswaardig zijn, onze samenleving geschokt hebben. In aansluiting op dit programma zullen er reguliere maatregelen volgen vanuit het Korps Politie Suriname. Ik doe hierbij een beroep op u om waakzaam en alert te zijn en vanuit uw burgerplicht uw bijdrage te leveren. Samen kunnen wij werken aan een veilig Suriname', aldus Welzijn.

Waarnemend korpschef Chin zegt in een mededeling aan de korpsleden, dat de samenleving de afgelopen periode is geconfronteerd met berovingen, waarbij daders er niet voor schromen bruut geweld toe te passen zonder aanzien des persoons.

Het behoeft geen betoog dat het veiligheidsgevoel binnen de gemeenschap is gedaald, concludeert Chin. 'Als Korps Politie Suriname hebben wij tot taak dit veiligheidsgevoel terug te brengen in de samenleving. Ik doe op u allen een dringend beroep de gelederen te sluiten en als eenheid te vechten tegen de criminaliteit. Laten wij gezamenlijk de nodige alertheid in acht nemen. Kordaat optreden zal immers ook het vertrouwen en geloof in de politie doen terugkeren. Zichtbaarheid zal eveneens hier een voorname rol innemen. Ik doe van deze plaats een oproep aan alle eenheden en politiemedewerkers op het werkveld om snel in te spelen op iedere melding om zo de pakkans te vergroten.'

0 comments:

Een reactie plaatsen