donderdag 20 juli 2017

Personeel Putcher Crèche in Beekhuizen in actie

Medewerk(st)ers kunnen niet meer door één deur met hoofd kinderopvang

Actie ondersteund doorConfederatie voor Organisatie van Landsdienaren 


Medewerk(st)ers van de Putcher Crèche in Beekhuizen voeren sinds maandag actie. Zij hebben het werk neergelegd, omdat ze niet meer door één deur kunnen met Lucia Fung A Wing, hoofd van de kinderopvang. De medewerkers eisen van de overheid, dat Fung A Wing onmiddellijk wordt vervangen. Volgens hen kan zij niet communiceren en doet vaker denigrerende uitspraken. Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisatie van Landsdienaren (COL), zegt dat het om een actie gaat die wordt aangezet of ondersteuning geniet van de Centrale van Landsdienaren organisaties (CLO). Dit schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 20 juli 2017.

De Bond Landsdienarencrèches (BLC) staat niet achter de staking. Volgens BLC-voorzitter Joyce Watson worden de leidsters ondersteund door de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), terwijl de vakbond is aangesloten bij de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), aldus de Ware Tijd.

Blanker geeft aan, dat de crèchemedewerkers lid zijn van de Bond van Landsdienaren Crèches (BLC), die aangesloten is bij de COL. 'Het kan natuurlijk gebeuren dat er een conflict is of kan zijn. Dat los je eerst intern op. Het huidige diensthoofd is pas aangesteld en is met een zekere drive binnen gekomen, met andere normen en andere culturen. En dat is gaan botsen met de bestaande culturen', geeft de COL voorzitter aan. 'Als er escalaties zijn, zetten wij ons in om te corrigeren waar nodig. Maar, niemand kan van ons verwachten dat we zeggen mevrouw A, je geeft slecht leiding en op grond daarvan ga je direct weg.'

Hij meent, dat er samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een traject is uitgestippeld over het draaien en beheren van een crèche. Blanker geeft aan, dat er niet alleen door zaken plat te leggen gestreden wordt, maar ook verbaal. Vrijdag zijn er individuelen gesprekken gevoerd met de medewerk(st)ers en ook het diensthoofd. Hierna is een ook onderhoud geweest met beide partijen. 'We hebben toen gezegd, dat dit geen aanleiding is om maandag de crèche te sluiten. We hebben een verantwoording naar de mensen en het ministerie', stelt de vakbondsleider.

CLO-voorzitter Ronald Hooghart zegt op, Starnieuws dat hij geen leden of bonden aan het overnemen is. 'Maandag zijn vijftien van de zeventien werknemers van de Putcher Crèche bij de CLO gekomen. Een deel van de mensen is lid van de algemene bond van Sociale Zaken. Moet ik de mensen niet aanhoren dan?'

Hij stelt dat minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zich niet moet laten 'bombarderen' met leugens van andere bonden. Volgens Hooghart komt het vaker voor dat leidinggevende personen op verschillende instellingen die onder het ministerie vallen, niet weten om te gaan met macht. De CLO-voorzitter zegt dat vandaag een brief gestuurd wordt naar de minister om ontvangen te worden. 'In feite als vijftien van de zeventien mensen niet bereid zijn om met het diensthoofd te werken, dan moet de minister een goed besluit nemen', meent Hooghart. Hij geeft aan dat hij vier van de medewerkers bereid had gevonden om de kinderen op te vangen. De bond blijft nog in beraad volgens de CLO-voorzitter.

0 comments:

Een reactie plaatsen