donderdag 27 juli 2017

Pertjajah Luhur-voorzitter Somohardjo vraagt samenleving alert te zijn

'Het volk zoet houden met een pakketje kan niet'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vraagt de samenleving alert te zijn. In het Dagblad Suriname van woensdag 26 juli 2017, geeft de partijleider mee dat het volk meerder malen in de maling is genomen door de huidige president. 

'Eén van zijn populistische maatregelen was het niet meer hoeven te betalen van inschrijfgeld voor schoolgaanden. Helaas was dit slechts voor het schooljaar 2014- 2015 bestemd. Gedreven door blijdschap haastten de burgers om hun stem uit te brengen op de NDP om de daaropvolgende jaren wel inschrijfgeld te betalen.’ 

Inschrijfgeld voor een schoolgaande op GLO-niveau voor bijzonder onderwijs bedraagt Srd 185 inclusief materiaalkosten. Somohardjo legt er de nadruk op, dat de diverse organisaties die bijzondere scholen onder hun beheer hebben, geen andere keus hebben. Met de krappe financiële middelen trachten zij hun scholen draaiende te houden. Voor het bijbouwen van leslokalen wordt veelal hulp gevraagd aan donateurs.

‘Niet alleen het inschrijfgeld, maar ook andere aspecten werden eerst als een worst door de president voorgehouden om die vervolgens in te trekken. Naschoolse voeding hoort ook hier in dat rijtje thuis.’ 

‘Onlangs is aangekondigd, dat de importheffing op buitenlandse kip en kipdelen wordt verhoogd. Niet de importeurs maar het volk gaat hier het gelag moeten betalen. Vooral de eetzaken die gebruik maken van buitenlands kip gaan noodgedwongen hun prijzen moeten verhogen. Uiteindelijk zal het volk de dupe worden van het spin-offeffect’, aldus de politicus.

Volgens Somohardjo moet het volk de komende drie jaren alert blijven. En vooral niet zwichten voor een gratis pakketje aan basislevensmiddelen, terwijl de financieel economische situatie in het land steeds bergafwaarts gaat en de benzineprijs blijft stijgen. Het volk zoet houden middels een pakketje, vindt de politicus niet kunnen. ‘Dit is geen beleid maken. Het is zaak dat de regering werkt aan monetaire stabiliteit en het gezond maken van het financieel-economisch klimaat.’ Somohardjo is benieuwd naar het stemgedrag van het volk over drie jaren.

0 comments:

Een reactie plaatsen