vrijdag 21 juli 2017

Politiebond roept leden op om rust in Korps Politie Suriname te bewaren

'Nu de vervanging van de korpschef een feit is, is het van belang dat de rust terugkeert'


De Surinaamse Politiebond (SPB) roept zijn leden op om de rust in het Korps Politie Suriname te bewaren. Het bestuur van de SPB heeft zicht op een vruchtbare samenwerking met waarnemend korpschef Antonio Chin, de aanpak van de problemen waarmee het korps worstelt en ook de noden van de leden. Om de toegenomen criminaliteit te beteugelen komt er binnenkort een verhoogde surveillance. Dit deelt woordvoerder tevens bestuurslid Revelino Eijk vrijdag 21 juli 2017 mee aan de leden van de SPB. 

Het bestuur van de SPB zegt, dat nu de vervanging van de korpschef een feit is, het van belang is dat de rust terugkeert. Gelet op de grondwettelijke taakstelling van het KPS zal deze rust een vereiste zijn om eensgezind deze taak te vervullen. Het bestuur van de SPB zal voortdurend in overleg zijn met de waarnemend korpschef en de werkgever en roept de leden op om de gelederen te sluiten en elkaar met respect te blijven behandelen.

'Binnen afzienbare tijd zult u enkele belangrijke beleidswijzigingen merken die moeten leiden tot het gezond maken van de breuken die er waren ontstaan. Desalniettemin zal het bestuur van de SPB de zaken kritisch blijven volgen en waar nodig van zich laten horen. U zult ongetwijfeld ook hebben gemerkt, dat er zich een golf van geweldsdelicten aan het voltrekken is. Op klaarlichte dag werd er ook in het uitgangscentrum een toerist neergestoken. U begrijpt dat van u ongetwijfeld als wetshandhaver en opsporingsambtenaar, indachtig de aan het ambt verbonden taak, welke u middels een ambtseed hebt aanvaard, meer dan ooit zal worden verwacht om u extra in te zetten ter beteugeling van de criminaliteit. Er is een verhoogde surveillance op komst en u wordt gevraagd extra alert te zijn.'

Het bestuur van de SPB doet een dringend beroep op de leden om hun wettelijke taken te vervullen. 'Volgt u de instructies van de korpsleiding op. Wij staan in dienst van de samenleving en die rekent op ons. Laten wij met z'n allen het veiligheidsgevoel van die samenleving terug brengen. Het bestuur rekent op u', stelt Eijk.

0 comments:

Een reactie plaatsen