zaterdag 22 juli 2017

'President is zo wispelturig, onvoorspelbaar, waarvoor heeft hij zoveel adviseurs?'

PL verontwaardigt over intrekking agrément-verlening aan nieuwe ambassadeur Nederland


Oppositiepartij Pertjajah Luhur (PL) wenst, dat president Desi Bouterse standvastigheid toont bij het nemen van besluiten. De partij spreekt daarom haar verontwaardiging uit over het feit, dat de regering de agrément-verlening aan Anne van Leeuwen als nieuwe ambassadeur van Nederland zonder enige opgaaf van reden heeft ingetrokken. Zo stelt de PL in een gisteren uitgebracht persbericht, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 22 juli 2017.

'Het volk moet om opheldering vragen, anders zijn we verloren', aldus PL-voorzitter Paul Somohardjo over deze kwestie. Hij wijst op de gevolgen van dit 'ondoordacht' besluit en stelt onder meer dat veel Surinamers familie en vrienden in Nederland hebben, voor wie dit gedrag een schande is. Vanuit Nederland worden regelmatig pakketten naar Suriname gestuurd, die er in belangrijke mate toe bijdragen dat Surinamers het minder zwaar hebben in deze moeilijke economische tijden. Volgens Somohardjo zijn sommigen zelfs hiervan afhankelijk.

Bovendien worden investeerders afgeschrikt. 'Stel je voor dat je als internationale investeerder een vergunning krijgt en die wordt plotseling, zonder enige reden, ingetrokken. De schade die is veroorzaakt door het ondoordacht besluit van de regering is groot. We protesteren dan ook tegen deze gang van zaken.'

De partijvoorzitter verwacht van de president, dat die dergelijk gedrag voortaan achterwege laat en behoorlijk bestuur voert. 'De president is zo wispelturig, zo onvoorspelbaar. Waarvoor heeft hij zoveel adviseurs? Hoe kun je op deze manier goed beleid maken?', vraagt Somohardjo zich af.

Hij stelt dat de president ondoordachte besluiten neemt, zonder enige afweging. Dat was ook het geval, toen hij de Amerikaanse ambassadeur de boodschap 'Take your bundle and go' gaf, om daarna op zijn schreden terug te keren. Hetzelfde ondoordachte gedrag vertoonde de president bij het opzeggen van het vertrouwen in de procureur-generaal, om daags daarna de desbetreffende brief weer in te trekken.

0 comments:

Een reactie plaatsen