woensdag 12 juli 2017

Prof. Jack Menke, voorzitter bestuur AdeKUS, geeft in verklaring duidelijkheid over hoogleraren

Menke reageert op media-ophef rond dr. Ori en prof.dr.ir. Rampersad


Professor Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), geeft dinsdag 11 juli 2017 in een verklaring duidelijkheid over hoogleraren. Op dit moment telt de universiteit elf actieve hoogleraren, van wie zeven met een voltijdse en vier met deeltijdse dienstbetrekking. 

'De heer dr. H.Ori is op dit moment niet tot hoogleraar benoemd aan de AdeKUS', aldus Menke. De hoogleraren worden benoemd in rang 1 van het Bezoldigingsbesluit Universitair Personeel (BBUP). Het BBUP kent 5 rangen met functievereisten, en de bezoldiging van een wetenschapper wordt bepaald naar de rang waarin de functie waarin hij benoemd is, is ingesteld. Rang 1 is de hoogste van de 5 rangen aan de AdeKUS.

Het bestuur van de AdeKUS zegt kennis genomen te hebben van artikelen en commentaren in de media rond hoogleraren (professoren) aan de universiteit. Om bij te dragen aan een juiste beeldvorming bij de samenleving, heeft het bestuur van de universiteit besloten een korte weergave te geven van benoeming van hoogleraren en procedures bij hun benoeming.

'Sedert de oprichting van de universiteit is de benoeming van hoogleraren aan de AdeKUS waarbij voordrachten worden gedaan vanuit de diverse faciliteiten en instituten. Elke voordracht wordt beoordeeld door de Commissie van Benoemingen van leden van het wetenschappelijk personeel of een speciaal daartoe benoemde onafhankelijke commissie onder leiding van een hoogleraar. Vanaf het begin doet de AdeKUS dus een dubbel screening bij de benoeming van hoogleraren, namelijk via de faciliteit/instituut is het ook niet anders dat de benoembaarheidscriteria vergelijkbaar zijn met universiteiten in het buitenland. 

Het bestuur van de universiteit betreurt de ongenuanceerde berichtgevingen over zijn hoogleraren en distantieert zich hiervan. Het bestuur vindt dat deze niet in het belang zijn van kennisontwikkeling gestoeld op de basisprincipes die gangbaar zijn in academische kringen.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen