woensdag 26 juli 2017

Ricky Stutgard: 'Productie van lokale rauwe melk laat te wensen over'

'De kwaliteit van onze melk moet opgevoerd worden, men moet serieuzer gaan produceren'

- Volgens Stutgard schort het nogal aan wijze waarop in Suriname koeien worden gehouden
-  'Ik proef dat men melk die in Suriname wordt geproduceerd onderhevig maakt aan regels'


Voedseltechnoloog Ricky Stutgard laat dinsdag 25 juli 2017 via het Dagblad Suriname weten, dat de productie van lokale rauwe melk nogal wat te wensen overlaat. Het is voor Stutgard onterecht wanneer de melkboer klaagt over negatieve effecten op de kwaliteit van de rauwe melk bij menging met poedermelk. 

Sinds 2005 wordt de rauwe melk door studenten van de universiteit geanalyseerd. Elk jaar blijkt het tegendeel te zijn bewezen. Stutgard noemt hierbij als voorbeeld de manier waarop de rauwe melk wordt opgeslagen voor de melkboeren. Onderzoek wijst uit dat levensmiddelen niet in aluminium potten en pannen bewaard moeten worden. Het blijkt dat de meeste melkkannen die gebruikt worden, nog steeds van aluminium zijn.

'De kwaliteit van onze melk moet opgevoerd worden. Men moet serieuzer gaan produceren', stelt de voedseltechnoloog. Er zou ook moeten worden nagegaan welke type koeien geschikt zijn voor productie in Suriname. 'Melkproductie van onze koeien wordt geschat op 10 tot 20 liter per dag. Dit, terwijl buitenlandse koeien gemakkelijk 30 tot 40 liter kunnen produceren. Er moet gedaan worden aan teelt van betere rassen. Het gras en voer moeten verbetering ondergaan. Ook de stallen moeten verbeterd worden', stelt Stutgard.

Aan de andere kant dienen ook ziekten en plagen onder controle te worden gehouden. Dit komt in beginsel in een compleet pakket, waarbij de overheid de boventoon zou moeten voeren. 'Vaak genoeg zijn de import van antibiotica en andere medicijnen aan belastingen onderworpen. De overheid moet haar bijdrage leveren, zodat de boeren die de middelen nodig hebben om een beter ras te creëren, een lagere importbelasting betalen. Dit geldt ook voor voer dat geïmporteerd wordt en de lokale man wegconcurreert', stelt Stutgard.

De overheid moet de tools loslaten, zodat de boeren een betere productie kunnen hebben. Het belastingregiem zou wat soepeler moeten zijn. Stutgard brengt onder de aandacht dat het niet zo kan zijn, dat bij import van mest er geen belasting wordt betaald. Dit, terwijl de lokale boer die mest verkoopt, wel belasting moet afdragen.

De wetenschapper uit zijn afkeuring over het beleid rond de prijsbepaling van melk. Hij weet niet als het verstandig is om de prijs van melk in plastiekverpakking te laten bepalen door de overheid en die in kartonnen verpakking vrij te laten. 'Melk is een ideëel product. Er zouden restricties aan verbonden moeten zijn. Ik weet niet waarom dat bij de kartonnen verpakkingen niet zou mogen. Ik proef dat men melk die in Suriname wordt geproduceerd onderhevig maakt aan regels. Dit, terwijl er geen regels worden verbonden aan melk van buiten. Ik denk niet dat dit eerlijke concurrentie is.'

0 comments:

Een reactie plaatsen