woensdag 5 juli 2017

Rijstboeren eisen vervanging diensthoofden OW en coördinator LVV

'Door hun ondeskundige aanpak heeft nu totale rijstsector te kampen met enorme wateroverlast'


Per brief hebben de rijstboeren, aangesloten bij de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), vervanging geëist van bepaalde sleutelfiguren. Het betreft  de diensthoofden van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OW en TC) en de coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 5 juli 2017. 

De wateroverlast waarmee de rijstsector enkele weken te kampen heeft, wordt geplaatst op het bord van de bovenstaande sleutelfiguren. Door hun ondeskundige aanpak van onderhoud van de dammen en de loos- en irrigatieleidingen heeft nu de totale rijstsector te kampen met enorme wateroverlast.

In de brief staat ook opgenomen, dat de rijstboeren enorme schade hebben opgelopen. Zij zien graag dat deze schade aan hen vergoed wordt door de Staat. Diverse malen is door de SPBA erop gewezen, dat zij geen ad hoc maatregelen, maar structurele oplossing wensen binnen de rijstsector. Dit is bij verschillende gelegenheden en op verschillende momenten aan de orde gesteld.

Ook wenst de SPBA, dat het beheer van het OW-MCP (Overliggend Waterschap-Multipurpose Corantijn Project) onder een ministerie komt te vallen, namelijk het ministerie van LVV. Tot nog toe staat het MCP ook onder beheer van de ministeries van OW en TC, en Regionale Ontwikkeling (RO). In een eerder vraaggesprek werd door de SPBA-voorzitter, Harrynannan Oemraw, aangegeven dat slechts het ministerie van LVV zijn verantwoordelijkheid kent in dit geheel. De verzorgingsgebieden van de ministeries van OW en TC, en RO zijn dichtbegroeid en dichtgeslibd, met alle gevolgen van dien.

0 comments:

Een reactie plaatsen