dinsdag 4 juli 2017

Slechts één leerplichtambtenaar voor het toezicht op de leerplicht op Curaçao

Rekenkamer: 'Overheid heeft geen inzicht in omvang en oorzaken ongeoorloofd schoolverzuim'


Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat slechts één leerplichtambtenaar zich bijna voltijds bezighoudt met het toezicht op de leerplicht, terwijl een andere leerplichtambtenaar zich deels daarmee bezighoudt. Dit terwijl er gemiddeld zo’n 30.000 jongeren tussen de vier en achttien jaar zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, waarvan het merendeel leerplichtig is. 

Dat staat in het jongste rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 4 juli 2017.

'De Rekenkamer concludeert dat de overheid geen inzicht heeft in de omvang en oorzaken van het ongeoorloofd schoolverzuim. Ook concludeert de Rekenkamer dat wel inspanningen worden gepleegd in het kader van de leerplicht, maar dat geen of nauwelijks sprake is van effectief toezicht.'

Ter informatie:

0 comments:

Een reactie plaatsen