woensdag 19 juli 2017

SoZaVo lijkt petitie Maisha Neus inzake kindertehuizen te negeren

'Ik had binnen deze tijd op zijn minst al een reactie verwacht'


Maisha Neus heeft sinds zij haar petitie op 23 juni indiende bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(SoZaVo) niets vernomen van het ministerie. Haar petitie was gericht op lotsverbetering voor de kindertehuizen, waar van overheidswege volgens haar weinig aandacht aan werd geschonken. 

'Ik had binnen deze tijd op zijn minst al een reactie verwacht. Ik ga vrijdag langs. Ik heb mijn petitie ingediend bij de directeur van Sociale Zaken. Ik zal bij hem langslopen om te vragen of hij tijd heeft om mij even te woord te staan', stelt Neus woensdag 19 juli 2017, in het Dagblad Suriname.

Zij overhandigde haar petitie aan de directeur van Sociale Zaken, Jerrol Renfurm. Neus was sinds 20 juni wederom in actie, om aandacht te vragen voor de kinderen in kindertehuizen. Zij vroeg onder andere aandacht voor de doelen in de Grondwet en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind die zich specifiek richten op bescherming van ieder kind. De bescherming en opvang vinden onder meer plaats in en door de kindertehuizen in Suriname, waar kinderen worden gehuisvest, via Bureau Familierechtelijke Zaken, die wees zijn of door andere omstandigheden, (zoals een beperking of misbruik) niet door hun familie kunnen worden opgenomen en verzorgd. De Staat Suriname heeft een zorgplicht voor deze kinderen.

Historisch gezien wordt, naar behoren, een deel van gemeenschapsmiddelen, als beheerd door de Staat namens de burgers, bestemd voor de tehuizen. Wat tehuizen aan donaties binnenkrijgen is extra meegenomen, maar ontslaat de Staat niet van haar sociale verplichtingen ten opzichte van deze groep. Natuurlijk dient er overal transparantie te zijn en moeten afspraken met Sociale Zaken worden nageleefd.

De petitie was bedoeld ter stimulering van een structurele oplossing voor de problemen met betrekking tot de financiering en de kwaliteit van de kindertehuizen. Er werd verzocht dat de Staat het duurzaam voortbestaan van deze kindertehuizen en opvang van de kinderen garandeert.

Neus is ook bezig met de voorbereidingen voor het zelfvoorzienend maken van huize Nos Kasita voor wat groenten en fruit betreft. Dat project is nog in de kinderschoenen. Zij wenst voorlopig niet meer dan dit prijs te geven. Eerder sprak Neus ook over een fundraising voor alle tehuizen die aan de grond zitten. In samenwerking met vrijwilligers en de tehuizen zou zij een cook-out organiseren.

0 comments:

Een reactie plaatsen