vrijdag 14 juli 2017

Suriname haalt bilaterale relaties met Ivoorkust aan

Suriname en Ivoorkust tekenen een Raamwerk Overeenkomst van Samenwerking


In het kader van de verdere diversificatie van de bilaterale relaties heeft Suriname in navolging van de officiële aanbieding van geloofsbrieven door de niet-residerende ambassadeur van Ivoorkust aan President Bouterse in maart 2017, de banden met Ivoorkust aangehaald. Deze stap werd gezet in de marge van de 44e Vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken (BuZa) van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), die 10 en 11 juli 2017 in Abidjan, Ivoorkust werd gehouden. Dit meldt BuZa vandaag, vrijdag 14 juli 2017, in een persbericht.

Bij die gelegenheid ondertekenden Suriname en Ivoorkust woensdag een Raamwerk Overeenkomst van Samenwerking. De ondertekeningsplechtigheid vond plaats in het ministerie van Buitenlandse Zaken van Ivoorkust in Abidjan. Namens Suriname tekende minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, terwijl namens Ivoorkust haar collega Marcel Amon-Tanoh (zie foto - Bron: BuZa Ivoorkust) zijn handtekening onder de Overeenkomst zette.

De overeenkomst voorziet in mogelijkheden tot samenwerking op onder andere de gebieden van, landbouw, veeteelt, visserij, toerisme, onderwijs, handel en cultuur. Verder voorziet de overeenkomst in de instelling van een Gemengde Commissie die nodige invulling zal geven aan de samenwerking en door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen zal worden voorgezeten.

Tijdens de ondertekeningsplechtigheid benadrukten beide ministers, dat het een historisch moment is in de relatie tussen beide landen.

Ivoorkust heeft de afgelopen jaren een economische groei van 10% op jaarbasis geregistreerd. Beiden landen hebben ingestemd in het op korte termijn aanwijzen van Honoraire Consuls.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft haar collega uitgenodigd om een bezoek aan Suriname te brengen teneinde mogelijkheden voor investeringen nader te bekijken. Ook werd door Ivoorkust geopperd president Desi Bouterse uit te nodigen een bezoek aan Ivoorkust in 2018. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal in samenwerking met de relevante vakministeries de nodige stappen ondernemen om verdere inhoud te geven aan deze relatie.

0 comments:

Een reactie plaatsen