zaterdag 8 juli 2017

Suriname informeert CARICOM-leiders over 8 decemberproces

Suriname en Antigua & Barbuda tekenen MoU voor verdere samenwerking op diverse zakenSuriname heeft deelgenomen aan de 38ste Vergadering van de Regeringsleiders van de Carribbean Community (CARICOM), die 4, 5 en 6 juli 2017 op Grenada heeft plaatsgevonden. Namens de resident, heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, Suriname vertegenwoordigd, zo is vrijdag 7 juli 2017 door het ministerie in een persbericht bekendgemaakt.

De vergadering stond in het licht van de huidige geopolitieke en regionale vraagstukken, waaronder de status van de CARICOM Single Market and Economy (CSME), regionale veiligheid, toekomstige handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk post-BREXIT, regionaal toerisme, niet-overdraagbare aandoeningen, herstelbetalingen, mogelijkheden voor ontwikkelingsfinanciering en luchttransport. 


De minister heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om informatie te verschaffen over de recente ontwikkelingen inzake het 8 decemberproces. De regeringsleiders hebben hiervan notitie genomen en benadrukt dat het gaat om een interne aangelegenheid.

Ook stelde Suriname aan de orde de kwestie van de export van doksenvlees naar Trinidad en Tobago.De nodige technische afstemming tussen partijen zal nu moeten plaatsvinden ter verdere bespreking en mogelijke filialisering van deze kwestie. De Surinaamse delegatie nam voorts de gelegenheid te baat om in het verlengde van haar portfolio binnen de CARICOM, aan de agenda van de vergadering toe te voegen een nieuw agendapunt te weten: “Youth Engagement and the Recognition of Sport as an instrument for Development”. Gezien de recente successen van enkele Surinaamse jongeren op het gebied van sport, maar ook de noodzaak om jongeren structureel te betrekken bij de werkzaamheden van de CARICOM organen en in het bijzonder bij de Staatshoofden Vergadering. Er werd gepleit voor de plaatsing van een onderwerp inzake jeugdontwikkeling op de agenda van de eerst volgende Staatshoofden Vergadering in het eerste kwartaal van 2018. Het voorstel genoot bijval van Barbados, St. Lucia, Guyana, Grenada, alsook van de vice- chancelor van de Universiteit van de West Indies en de Directeur – Generaal van de Organisatie van Eastern Caribbean States.

De oproep van Suriname werd gezien als opportuun en noodzakelijk voor de voortzetting van de gedachte van Regionale Integratie, ook werd het belang van de benutting van de mogelijkheden van industrieën gekoppeld aan Sport en cultuur benadrukt en algemeen ondersteund. Suriname ondersteunde verder het voorstel van Guyana inzake het ontwikkeling van een inclusieve regionale toerisme strategie, met de nadruk op het ecotoerisme. In het verlengde hiervan is het de bedoeling dat dit onderwerp verder besproken zal worden in de Samenwerkende Raad Suriname-Guyana.

In de marge van de vergadering heeft Pollack-Beighle met Max Charles Fernandes, minister van Buitenlandse Zaken van Antigua & Barbuda een Memorandum of Understanding (MoU) voor verdere samenwerking op het gebied van handel, toerisme, sport, cultuur en landbouw ondertekend.


De voorbereiding van deze MoU heeft de afgelopen week plaatsgevonden door de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, en de minister van Handel, Industrie, Sport en Cultuur van Antigua & Barbuda, Chet Greene in Paramaribo.

Er zijn verder ook bilaterale ontmoetingen geweest met:
Julie Bishop, de minister van Buitenlandse Zaken van Australie;
Thomas Shannon, de Under-Secretary of States van de VS;
Luis Martino, de ambassadeur van Argentinie voor CARICOM;
Konstantin Zhigalov, de ambassadeur van Kazakhstan voor CARICOM;
Yin Hengmin, de Speciale Afgezant van China
en Valdrack Ludwig Jaentschke, de ambassadeur/Vice Minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua.
Deze besprekingen stonden in het kader van de verdere verdieping van de bilaterale en regionale relaties.

Voor Suriname is het van crucuiaal belang geweest om deel te nemen aan deze vergadering van staatshoofden, aangezien de besluiten die genomen worden bindend zijn voor de lidstaten. In dat kader is het verantwoord dat Suriname erbij is om haar positie kenbaar te maken daardoor en bij te dragen aan de verdere uitdieping van Regionale Integratie en versterking van de Zuid – Zuid samenwerking.

Suriname heeft tevens de volgende overeenkomst en protocol ondertekend:
i. Overeenkomst tot oprichting van het Caribisch Centrum voor Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie (CCREEE);
ii. Protocol tot wijziging van het Herziene Verdrag van Chaguaramas om de Raad voor Nationale Veiligheid en Rechtshandhaving (CONSLE) als Orgaan van de Gemeenschap en het CARICOM Implementatieagentschap voor Misdaad en Veiligheid (IMPACS) op te nemen als instituut van de Gemeenschap.

0 comments:

Een reactie plaatsen