woensdag 19 juli 2017

Suriname verleent generaal pardon aan illegalen die legaal land zijn binnengekomen

Poging ministerie van Justitie en Politie om aantal slachtoffers mensenhandel te verminderen


In een poging het aantal slachtoffers van mensenhandel te verminderen, begint het ministerie van Justitie en Politie volgende week met het verlenen van een generaal pardon aan mensen die Suriname wel legaal binnen zijn gekomen, maar er nu illegaal vertoeven. 

'Ze zullen toestemming krijgen om twee jaren in Suriname te verblijven. Dit zal zeker bijdragen aan het voorkomen van mensenhandel en maken dat slachtoffers zichtbaar worden', zegt waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn vandaag, woensdag 19 juli 2017, in de Ware Tijd.
Het project begint op 24 juli.

De bewindsman reageert hiermee op het kritische 'Mensenhandelrapport 2017' van de Verenigde Staten (VS), dat eind vorige maand verscheen (zie onderaan). De meeste slachtoffers van mensenhandel in Suriname komen volgens de VS uit China, Brazilië, Haïti, Venezuela, Dominicaanse Republiek en Guyana. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die aan dwangarbeid en sekshandel worden onderworpen.

Suriname wordt door de VS vooral op de vingers getikt voor het feit, dat er in 2016 weinig sprake is geweest van opsporing van slachtoffers noch daders, terwijl er minder verdachten veroordeeld zijn dan in 2015. Er zou wel vooruitgang zijn op het gebied van opvang en begeleiding van slachtoffers. 

Welzijn plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de bevindingen. Het zou nog de vraag zijn of mensenhandel in Suriname voorkomt op de schaal die de VS noemt. 'De Amerikanen leggen ook veel te veel nadruk in het rapport op het aantal gevallen van opsporing en vervolging, terwijl ik in mijn beleid eveneens de nadruk wens te leggen op preventie.'

De minister is het er niet mee eens dat minder gevallen van opsporing en/of vervolging automatisch betekent dat zich meer gevallen van mensenhandel hebben voorgedaan. 'Suriname zal in de komende periode ook veel meer aandacht geven aan programma's voor bescherming van slachtoffers.' Wat betreft de overige aanbevelingen van de Amerikanen, die te maken hebben met verhoogde acties bij opsporing, slachtofferhulp en het afstraffen van daders, zegt Welzijn dat Suriname hard zal werken om de voorstellen uit te voeren. Daarbij zal rekening worden gehouden met recht en regelgeving.
0 comments:

Een reactie plaatsen