donderdag 27 juli 2017

SZF verlengt ziektekostenverzekering basiszorg van kinderen bacovenarbeiders

'Geen permanente oplossing, de Bazo-kaarten zijn slechts voor de komende 4 maanden verlengd'

'Eigenlijk is het uitstel van executie, want over vier maanden worden we weer ermee geconfronteerd'


De ziektekostenverzekering van kinderen van bacovenarbeiders op basis van de basiszorgverzekeringswet is voor enkele maanden door de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) verlengd. Dit gebeurde nadat een van de vakbonden in bacovenbedrijf FAI in de media aan de bel had getrokken, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 27 juli 2017. 

Van minstens vijftienhonderd kinderen van nul tot zestien jaar van de arbeiders was enkele weken geleden de medische verzekering vervallen. De zogenoemde Bazo-kaarten werden daarna vanwege de reorganisatie van het zorgsysteem niet meer automatisch verlengd door het SZF.

Nadat Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacovenarbeidersbond Nickerie, in de media zijn bezorgdheid had geuit over de gang van zaken, heeft de zorgverzekeraar contact opgenomen met FAI om het probleem op te lossen.

De vakbondsleider zegt, dat het geen permanente oplossing is. De Bazo-kaarten zijn slechts voor de komende vier maanden verlengd. Dwarka benadrukt echter, dat het nu opgeloste probleem door de regering was gecreëerd, door de verzekeringspremie die bij wet is geregeld niet meer te betalen voor alle kinderen in de leeftijd van nul tot zestien jaar.

'Eigenlijk is het uitstel van executie, want over vier maanden worden we weer ermee geconfronteerd zolang de regering geen orde op zaken heeft gesteld, en ordening en duidelijkheid brengt in deze hele kwestie.'

Nadat de Wet Basiszorgverzekering in werking was getreden, had het bacovenbedrijf de kinderen van de werknemers aangemeld voor de basiszorgverzekering. Arbeiders die zich de afgelopen periode tot het SZF hadden gewend om de Bazo-kaarten van hun kinderen te verlengen, werden verwezen naar de werkgever. FAI wees dit af en stelde zich op het standpunt, dat zij de kinderen op basis van de huidige wet had aangemeld. Zolang de zorgverzekeringswet niet is aangepast dient volgens het bedrijf de overheid op te draaien voor de verzekering van de kinderen.

0 comments:

Een reactie plaatsen