woensdag 19 juli 2017

Trio te Kwamalasamutu nemen nieuw rangers station/traditionele kliniek in gebruik

In twee verdiepingen tellend gebouw gaan sjamanen kennis overdragen aan lokale leerlingen

(Bron foto: Amazon Conservation Team)

Het nieuwe rangers station, annex traditionele kliniek, in het inheemse Trio-dorp Kwamalasamutu in Zuidwest-Suriname is gisteren, dinsdag 18 juli 2017, in gebruik genomen. In het twee verdiepingen tellend gebouw zullen de sjamanen hun kennis overdragen aan de lokale leerlingen, terwijl leden van de gemeenschap op verzoek behandeld worden volgens traditionele geneeswijzen op basis van medicinale planten.

Sjamaan Kamanja Panashekung zal de dagelijkse leiding hebben over de kliniek. 'We zijn erg dankbaar voor het nieuwe gebouw. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk kennis over te dragen. Er staan computers in het gebouw, en wie interesse heeft kan langskomen om te leren', zei hij.

Het gebouw vervangt ook het oude onderkomen van de Amazon Conservation Rangers van het gebied. Het nieuwe rangers station zal vooral als educatie-, voorlichting- en trainingscentrum worden gebruikt. Elk jaar kunnen rangers van een aantal dorpen gezamenlijke refreshment trainingen krijgen te Kwamalasamutu.

Roy Ho Tsoi, hoofd van de jachtopzieners van Natuurbeheer, zei dat de afdeling een belangrijke rol heeft gespeeld bij het trainen van de rangers en nog steeds betrokken is bij het programma.


Het gebouw is door de leden van de dorpsgemeenschap gebouwd onder leiding van een ervaren aannemer en met financiële ondersteuning van het Amazon Conservation Team (ACT). Bij de opening door de granman van de Trio-gemeenschap, Asongo Alalapadu, was het hele dorp aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de ministeries van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en Handel en Industrie. Namens het ACT was de directeur en oprichter van de organisatie, Mark Plotkin aanwezig.

De visie van het ACT - bescherming en instandhouding van het cultureel en natuurlijk kapitaal van de inheemse volkeren in Suriname -, wordt ondersteund door het ministerie van Handel en Industrie. 'Inheemse volken hebben recht op de instandhouding van hun medische gebruiken. Daarnaast hebben zij het recht hun intellectuele eigendomsrechten op dit culturele erfgoed te beschermen en te ontwikkelen', aldus Kenneth Codrington, onderdirecteur van het Bureau Intellectuele Eigendom.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen