zaterdag 22 juli 2017

Uitvoeringsorgaan Basiszorg controleert bedrijven

'Aanhoudende klachten over bedrijven die weigeren hun werknemers te verzekeren'

Bedrijven die nalaten hun werknemers te verzekeren, kunnen nog niet worden beboet. omdat de vereiste staatsbesluiten er niet zijn...


Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg zal controleren of bedrijven zich houden aan de wettelijke verplichting om hun werknemers te verzekeren en hen zo te voorzien van een basiszorgpakket. Bedrijven die nalaten hun werknemers te verzekeren zullen worden aangeschreven. 

Directeur Rachel Perri zegt zaterdag 22 juli 2017 in de Ware Tijd, dat er aanhoudende klachten zijn over bedrijven die weigeren hun werknemers te verzekeren. In sommige gevallen wordt wel de verplichte bijdrage van de werknemers ingehouden, maar de verzekering wordt niet afgesloten. Er zijn ook gevallen waar afspraken worden gemaakt in het nadeel van de werknemer.

Perri stelt, dat de Wet Basiszorgverzekering hoofdzakelijk is ingesteld om ervoor te zorgen dat de zieke mens mag rekenen op medische zorg. Werknemers van 17 jaar tot 59 jaar in dienst van een bedrijf komen ten minste in aanmerking voor een minimaal zorgpakket met een premie van Srd 165. De werkgever is wettelijk verplicht om de helft betalen; de andere helft komt voor rekening van de werknemer. De werkgever mag ook een groter deel betalen.

Op basis van klachten wordt bepaald hoe de informatieverstrekking en voorlichting in de bedrijven eruit zal moeten zien. Er zullen in elk geval folders en televisieclips worden gebruikt. Bedrijven die nalaten hun werknemers te verzekeren, kunnen nog niet worden beboet omdat de vereiste staatsbesluiten er niet zijn. 'Dat wil echter niet zeggen, dat we niet alvast kunnen controleren en voorlichten', aldus Perri.

Mensen kunnen zelf ook op zoek gaan naar informatie via de website www.basiszorg.sr. Daar staat recente informatie op over de verdeling van het aantal actieve en inactieve verzekerden in de districten.

0 comments:

Een reactie plaatsen