dinsdag 11 juli 2017

Verklaring van C-47: 'Constant zitten beuken tegen de organen van onze rechtsstaat'

'Hij zal er alles aan doen om rechterlijke macht te verhinderen haar werk te doen als het aankomt op het 8 decemberstrafproces'

'Deze onbeschaamde president en zijn handlangers gaan toch heel ver om hun gelijk te krijgen'


'Niets verbaast ons meer als het gaat om de persoon van de president. Hij zal er alles aan doen om de rechterlijke macht te verhinderen om haar werk te doen als het aankomt op het 8 december strafproces, een proces waarin hij zelf de hoofdverdachte is. Dat hij het vertrouwen in de procureur-generaal wenste op te zeggen, omdat die niet heeft voorkomen dat de auditeur-militair zijn requisitoir heeft gehouden, is gezien de vorige doorzichtige manoeuvres van deze president en zijn handlangers in de regering en daarbuiten, niet verrassend. 

(Inmiddels heeft de president bekendgemaakt dat hij heeft besloten om de situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen.)

Constant zitten beuken tegen de organen van onze rechtsstaat. Waartoe moet dit leiden? Een regering is er om het voortouw te nemen als het gaat om het oplossen van de problemen van het land. Maar wat als de regering zelf het probleem is? Wat als het de regering is die er alles aan doet om te voorkomen dat de organen van het land, waaronder het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie (OM), hun werk doen? 

Deze onbeschaamde president en zijn handlangers gaan toch heel ver om hun gelijk te krijgen. En gelijk krijgen ten koste van wat? Naar het schijnt een OM dat danst naar hun pijpen en hierbij uitspraken van het Hof van Justitie negeert. 

Het doet ons aan de andere kant ook goed om zoals gewoonlijk te zien dat er voldoende democraten, personen en organisaties van goede inborst zijn die het voornemen van deze president veroordelen. Politieke partijen, de SOVA, het RK Bisdom, andere maatschappelijke organisaties en vooral de leden van het OM zelf hebben zich al uitgesproken over de gevaarlijke uitspraken van deze president. De vakbeweging mag nu ook worden toegevoegd aan het rijtje. 

Ook de Progressieve Vakcentrale C-47 veroordeelt namelijk de uitspraken van deze president met betrekking tot de onafhankelijke pg. Het Hof van Justitie heeft zich uitgesproken en op basis hiervan heeft de auditeur-militair zijn requisitoir gehouden en aan het eind hiervan een strafeis gedaan. Ook het OM, met de pg aan het hoofd, dient uitspraken van het Hof van Justitie te respecteren. Dit is wat de pg en de auditeur-militair hebben gedaan. Deze president en zijn handlangers weigeren dit. 

De president van de Republiek Suriname dient de rest van de bevolking voor te gaan in het respecteren van de instituten van het land en hun besluiten. Hij dient zich in zijn handel en wandel te laten leiden door niet alleen de tekst, maar ook de geest van de wetten van het land. 

In dit kader roepen wij deze president dan ook op om zijn uitspraken over de pg terug te nemen en tenminste de middels voornoemde uitspraken door hem gecreëerde onrust in de samenleving weg te nemen. Suriname is een land in ontwikkeling. Wij zijn een relatief jonge natie. Dit is voor ons geen excuus, maar juist een stimulans om hard te werken aan de versteviging van de democratische structuren van het land. Wij zullen ons dan ook samen met onze broeder- en zusterorganisaties in binnen- en buitenland keihard verzetten tegen elke wijze van verzwakking of ondermijning van onze onafhankelijk instituten. 

Wij zullen hoe dan ook voorkomen dat het OM, waaronder de onafhankelijke pg, onmogelijk wordt gemaakt te functioneren. Wij bereiden ons voor op van alles, vandaag is het onzin verkondigen vanop een politiek podium, morgen is het gebruik van geweld. 

Over onzin gesproken, in één ding moeten wij deze president deels wel gelijk geven. De eis van het OM heeft velen, waaronder C-47 verrast. Wij waren namelijk blij verrast dat het OM, ondanks alle druk vanuit deze president en zijn handlangers in de regering en daarbuiten, zijn grondwettelijke taak blijft vervullen met respect voor de overige instituten van het land. Wij volgen daarom dan ook de ontwikkelingen hier omtrent op de voet en kijken uit naar wat bedoeld wordt met het in heroverweging nemen van besluiten. 

Wij spreken de hoop uit dat dit inhoud 'handen af van de rechterlijke macht en respect opbrengen voor de trias politica' en blijven alert.'

0 comments:

Een reactie plaatsen