maandag 3 juli 2017

VES wil herformulering Ontwikkelingsplan 2017-2021

'Plan voldoet nog steeds niet aan de basiscriteria van een plan'...


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vindt dat het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (OP) ondanks enige verbetering, nog steeds niet voldoet aan de basiscriteria van een plan. Op basis van de huidige economische situatie, alsmede de vooruitzichten voor de komende vijf jaar, beveelt de VES aan om het OP fundamenteel te herformuleren. Dit betekent het focussen op een beperkt aantal belangrijke zaken op basis van realistisch ingeschatte budgetten en realistisch ingeschatte administratieve en uitvoeringscapaciteit. 

De VES voert aan, schrijft Starnieuws vandaag, maandag 3 juli 2017, dat in het document duidelijk vermeld staat, dat 'Het OP 2017-2021 geeft slechts de ontwikkelingsdoelen en de uitkomsten aan voor de in totaal 49 brede beleidsgebieden'. De concrete resultaten, activiteiten, kosten en de tijdslijn die hierbij relevant zijn, zijn niet in het OP ontwikkeld.

De benodigde investeringen voor de komende vijf jaren uit het OP, die door de regering uit de jaarbegrotingen 2017 tot en met 2022 zullen worden betaald, zijn geraamd op 4.1 miljard Amerikaanse dollar. Dit is niet realistisch in een tijd van economische crisis met grote begrotingstekorten, meent de VES.

De investeringen die in het OP door buitenlandse financierders zullen worden opgebracht, zijn geraamd op 3.2 miljard Amerikaanse dollar.

De VES stelt dat haar leden, die actief zijn in zowat alle geledingen van de Surinaamse economie, bereid zijn op vrijwillige basis zich in te zetten om bijdragen te leveren. De VES heeft ten behoeve van De Nationale Assemblee ook commentaar gegeven op de begrotingen die in behandeling zijn.

 

0 comments:

Een reactie plaatsen