woensdag 12 juli 2017

VHP-fractievoorzitter Santokhi niet blij met wijze van uitstel comité generaal

'Het getuigt niet van goed fatsoen van leiding Assemblee om zonder overleg vergadering te verschuiven'

'Uitstel begrotingsbehandeling, terwijl het land in crisissituatie verkeert, is weer zoveelste bewijs van incompetentie van de regering'


VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi vindt het niet in de haak, dat zonder afstemming met de leden van De Nationale Assemblee de begrotingsbehandeling en het geplande comité generaal zijn uitgesteld naar volgende week. Santokhi zegt - aldus Starnieuws vandaag, woensdag 12 juli 2017 - dat het niet van goed fatsoen getuigt van de leiding van De Nationale Assemblee om zonder overleg de vergaderingen te verschuiven. 

De geheime vergadering over Alcoa en volksgezondheid stond voor gisteren gepland en de begrotingsbehandeling voor morgen.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zegt in een reactie, dat de regering meer tijd nodig heeft om antwoorden voor te bereiden voor de begrotingsbehandeling. Ook had de regering gevraagd om het comité generaal te houden wanneer de antwoordronde weer zou beginnen. Daarom is deze vergadering gisteren niet gehouden. De ronde van de regering komt niet morgen, maar komende dinsdag.

'Donderdag zullen we verder gaan met de Anti-corruptie wet', aldus Geerlings-Simons. Volgende week dinsdag wordt eerst het comité generaal gehouden, daarna antwoordt de regering op de vragen gesteld door de Assembleeleden. Dit is gisteren via de griffier aan de fracties gemeld toen het voor de Assembleevoorzitster, na overleg met de vicepresident en met de griffier, duidelijk was dat de vergadering niet eerder zou kunnen worden uitgeschreven.

Santokhi zegt, dat niet van de regering noch van de leiding van De Nationale Assemblee vernomen is wat de redenen zijn voor dit uitstel. De politicus meent, dat het zuiver amateurisme van de regering is om de vergadering uit te stellen, terwijl het om dringende zaken gaat. 'Uitstel van de begrotingsbehandeling, terwijl het land in een crisissituatie verkeert, is weer het zoveelste bewijs van incompetentie van de regering', stelt de VHP-voorzitter.

Hij vindt dat de zaak erger wordt omdat de Assembleevoorzitter hieraan meewerkt. 'De coalitie is een willoos instrument is van de regering geworden, dat blijkt nu ook weer', meent Santokhi.

De regering heeft volgens de politicus duidelijk geen zicht op de kwestie Suralco/Alcoa, de volksgezondheid en financiën van het land. Santokhi benadrukt, dat de regering al zolang weet dat ze informatie moet verstrekken aan De Nationale Assemblee. Deze zaak word maar steeds voor zich uitgeschoven, terwijl het volk te lijden heeft van de gevolgen van de crisis. De regering blijkt volgens de VHP-leider geen visie te hebben en geen capaciteit om beleid te maken en uit te voeren in het belang van land en volk.

0 comments:

Een reactie plaatsen