vrijdag 7 juli 2017

VHP'er Gajadien constateert grootschalige corruptie binnen houtsector

'Enkele Chinese bedrijven voeren heel agressief beleid voor opkoop van rondhout'

'Thans wordt van alles en nog wat opgekocht en geëxporteerd, allerlei havens worden gebruikt om intensief te exporteren'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien constateert grootschalige corruptie en slechte controle vanuit de overheid binnen de houtsector. De parlementariër heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) dinsdag aandacht gevraagd voor deze zeer nijpende situatie, zo bericht het Dagblad Suriname donderdag 6 juli 2017. Er wordt volgens de parlementariër in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (OP) zijdelings gesproken van duurzaam natuurbeheer, maar in de praktijk zijn de belangen van dien aard ‘dat wij op dit moment op een punt staan van explosieve kaalkap van onze bossen’. 

'Er is geen enkele indicatie in het OP over welke middelen wij hieruit voor de natie zullen halen. Door enkele Chinese bedrijven wordt er een heel agressief beleid voor opkoop van rondhout gevoerd. Was het vroeger zo dat zij slechts bepaalde houtsoorten opkochten, thans wordt van alles en nog wat opgekocht en geëxporteerd. Allerlei havens worden gebruikt om intensief te exporteren. Om alles te kunnen opkopen, bieden ze steeds een beetje meer dan de lokale prijs. Hierdoor is nu duidelijk een schaarste zich aan het ontwikkelen voor rondhout voor de zagerijen en de lokale markt. Gevolg is dat prijzen van gezaagd hout op de lokale markt aanmerkelijk verhoogd worden, omdat de verwerkers hun houtblokken nu voor veel hogere bedragen moeten opkopen', aldus Gajadien.

Kijk en luister vanaf 3:42:45


De Staat verdient volgens de parlementariër nauwelijks aan de rondhoutexport. Al enkele jaren is er sprake van beperking van rondhoutexport, maar we zien dat deze juist drastisch toeneemt.

'Recent werd ook de verhoging van de exportrechten op rondhouthout aangekondigd, maar is in vergetelheid geraakt. Het overgrote deel van de gemeenschapsbossen en HKV’s (houtkapvergunningen) is geleased aan buitenlandse ondernemingen, Chinezen. Op de gemeenschapsbossen en HKV’s wordt niet gewerkt volgens de principes van duurzaam bosbeheer. De bomen worden hier niet vooraf geïnventariseerd, zoals dat op de concessies gebeurt. Hier houdt men zich niet aan de regel van een maximale houtkap van 25 kubieke meter per hectare. Alles wat men wenst, wordt gekapt en hiermee wordt het volume van 25 kubieke meter ruim overschreden.'

De politicus benadrukte, dat houtblokken veelal als bulklading in schepen worden ingeladen. Dit gebeurt volgens hem niet in de centrale haven (Nieuwe Haven), maar bij andere havens. 'Controle op de hoeveelheden wordt gedaan door enkele douaniers en SBB’ers (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht Suriname). Als je kijkt naar wat dagelijks aan rondhout naar de schepen wordt getransporteerd en wat officieel als exportcijfer voor rondhout wordt aangegeven, dan bestaat er een redelijk vermoeden dat deze niet kloppen. Er gaat veel meer weg dan wat wordt aangegeven.'

De politicus vraagt dat de regering elke container bij binnenkomst volledig stript en de exporten controleert. 'Recent zijn tarieven van labels, vervoerbiljetten, kapregisters, enzovoorts 5 tot 10 maal duurder geworden. Hiermee is de exploitant alleen getroffen, niet de exporteur.'

De export van rondhout moet volgens hem zo snel als mogelijk onder een vergrootglas geplaatst worden.

Ook het beleid op het gebied van uitgifte van concessies moeten volgens Gajadien nader bekeken worden. 'Terwijl Surinaamse ondernemingen SBB plat lopen op zoek naar een concessie, worden grote arealen aan Chinezen afgestaan, die meestal met buitenlandse arbeiders het hout kappen en meenemen naar hun eigen bedrijven in het buitenland. Vermoedelijk is er ook sprake van onderfacturering', aldus Gajadien.

De begroting van 2017 geeft volgens de parlementariër aan dat er verwacht wordt een inkomen van Srd 32 miljoen, terwijl de uitgaven van de SBB rond Srd 25 miljoen geschat wordt. Dit betekent dat slechts Srd 7 miljoen uit de houtsector wordt verdiend. Hij vraagt zich af hoe deze 7 miljoen opweegt tegen de schade die door grote houttrucks aan het weggennet wordt aangericht. 'Ik weet dat het moeilijk zal zijn hier op te treden, omdat de belangenverstrengeling een rol speelt', aldus Gajadien.

0 comments:

Een reactie plaatsen