donderdag 6 juli 2017

Zo'n 1.500 kinderen arbeiders bij bacovenbedrijf FAI niet meer medisch verzekerd

'Ernstig zieke kinderen zonder verzekering kregen niet de vereiste medische hulp' 


Minstens vijftienhonderd kinderen van nul tot zestien jaar van arbeiders bij bacovenbedrijf FAI hebben sinds kort geen medische verzekering meer. Kaarten voor basiszorgverzekering werden, nadat die vervallen waren, door de reorganisatie van het zorgverzekeringsstelsel niet meer automatisch verlengd door de Stichting Staatsziekenfonds (SZF). 

Nadat de wet Basiszorgverzekering in werking was getreden, heeft het bedrijf deze groep aangemeld voor de basiszorgverzekering. Arbeiders die zich de afgelopen periode tot het SZF hebben gewend om de Bazo-kaarten van hun kinderen te verlengen, werden verwezen naar de werkgever.

De Ware Tijd bericht vandaag, donderdag 6 juli 2017, te hebben vernomen, dat FAI door het SZF was voorgesteld dat het fonds als tussenoplossing de Bazo-kaarten tot november dit jaar verlengt en dat het bedrijf daarna de premie moet betalen. FAI wees dit af en stelde zich op het standpunt, dat zij de kinderen op basis van de huidige wet heeft aangemeld en zich daaraan houdt. Zolang de zorgverzekeringswet niet is aangepast dient volgens het bedrijf de overheid op te draaien voor de verzekering van de kinderen.

Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacovenarbeidersbond Nickerie, zegt dat wat zich nu voltrekt al tot levensbedreigende situaties heeft geleid. Zo is het bondsbestuur vanuit Nickerie gemeld dat ernstig zieke kinderen zonder verzekering die zich voor medische behandeling hadden aangemeld de vereiste hulp niet hebben gekregen.

Dwarka benadrukt, dat zijn vakbond akkoord ging met de overheveling door FAI, omdat dit tot kostenbesparing van het bedrijf zou leiden, wat ook de arbeiders ten goede zou komen. Wat de vakbondsleider steekt is, dat verzekerden door het SZF van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hij zegt deze kwestie opnieuw onder de aandacht te zullen brengen van vakcentrale C-47 waar zijn bond bij is aangesloten.

0 comments:

Een reactie plaatsen