donderdag 17 augustus 2017

40-Jarige PALU reikt samenleving concepties aan om Suriname duurzaam te ontwikkelen

Uitgebracht boek in kader 40-jarig bestaan PALU is meer geworden dan een jubileumboekDe PALU heeft vandaag, donderdag 17 augustus 2017, tijdens een persconferentie het boek 'Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welzijn en welvaart, voor een vrije Surinaamse natie' aan de Surinaamse samenleving aangeboden. Dit boek is uitgebracht in het kader van het 40-jarig bestaan van de PALU en is meer geworden dan een jubileumboek. 

Het boek reikt de Surinaamse samenleving, in het bijzonder jongeren, concepties aan om Suriname duurzaam tot ontwikkeling te brengen. Deze concepties zijn tot stand gekomen na intensieve sessies van evaluatie met de kaderleden en de groep van ‘seniore’ kaderleden van de partij.

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) bestond op 12 maart 2017 veertig jaar. Ze is de enige van de politieke partijen, die zijn voortgekomen uit de politieke beweging (de Nieuwe Politiek) van de jongeren van het eind van de jaren zestig en begin van de jaren zeventig, die nog bestaat, 'alive and kicking'.

Wars van koloniale onderschikking en imperialistische uitbuiting waren die jongeren moe van de onderdanigheid van de politieke partijen die de leiding van het land toen uitmaakten (de Oude Politiek), om zelfs niet te proberen een einde te maken aan de persistente armoede en achterlijkheid in de kolonie. Hun streven was radicaal gericht op ontmanteling van de geïdentificeerde oorzaken voor de aanhoudende stagnatie van een brede op het Surinaamse volksbelang gerichte nationale ontwikkeling.

Veertig jaar PALU was een goed moment voor een terugblik om te zien wat er van de ambities van de Nieuwe Politiek terecht was gekomen. Tevens ook om een blik op de toekomst te werpen om vast te stellen hoe het relevante pad naar de toekomst eruit zou moeten zien.

Een absoluut verkeerde uitwerking van de in 1975 verkregen staatkundige onafhankelijkheid is als de belangrijkste oorzaak naar boven gekomen voor de sterk ondermaatse prestaties, die met betrekking tot de sociale en economische ontwikkeling van het land sinds 1975 zijn bereikt. Een lange reeks van vernietigende Nederlandse acties, militair, verbaal en quasi juridisch, lijken erop gericht te zijn geweest om de onafhankelijkheid van het land tot een farce te reduceren waarachter de Nederlandse koloniale dominantie zou kunnen worden gemaskeerd en geconsolideerd.

De Nederlandse acties hebben in de afgelopen veertig plus jaren gevarieerd van couppo­gingen, moordaanslagen, een binnenlandse oorlog tot de ultieme huidige vorm van het zogenoemde. decemberstrafproces.

Dit boekwerk is een momentopname, genomen op een moment rond de veertigste verjaardag van de partij. Het heeft geen literaire pretenties. Het heeft ook geen historische pretenties buiten het kader waarin de feiten zijn gepresenteerd. Het heeft wel de ambitie om een bruikbaar richtsnoer voor de toekomst aan te reiken. Het kan gelezen worden als een uitgebreide (kranten- c.q. media-) rapportage naar aanleiding van veertig jaar PALU. Het kan ook gelezen worden als een wat grotere toespraak van de leiding van de partij ter gelegenheid van veertig jaar PALU. Het betreft het hier en nu. Vandaar ook dat de namen van bijvoorbeeld journalisten en andere fervente PALU-haters worden genoemd, puur ter onderbouwing van geponeerde stellingen of van de gepresenteerde informatie. Dit ondanks de verwachting dat die personen waarschijnlijk al binnen niet al te lange termijn geheel vergeten zullen zijn.

Na alle mislukte pogingen van Nederland om zijn koloniale dominantie van ons land te bestendigen, is het decemberstrafproces juist bij veertig jaar PALU, de ultieme actie te dien einde, waarop thans alles op alles wordt gezet. Daarom kon in deze beschouwing daar niet aan voorbij worden gegaan. Hoewel dezerzijds geen enkele overtuiging bestaat(!), dat de twijfels en verdachtmakingen ook maar enigszins juist zijn, die in dit verband in grote delen van de gemeenschap persistent worden geop­perd ten aanzien van de integriteit van onze rechterlijke instanties bij het strafproces, zijn die in de visie die ten aanzien van dat gebeuren hier wordt gepresenteerd, toch enigszins meegenomen. Hierdoor is er een alternatieve kijk geresulteerd voor die, welke sinds 1982 voor de trieste gebeurtenissen in december van dat jaar, met voortdurende, forse propaganda door Nederland, in de gemeenschap wordt gepompt.

Het oordeel over welke, 'if any', van de beide visies voorkeur moet worden gegeven is aan de lezer.

---- Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname 
info: www.palu-suriname.org

0 comments:

Een reactie plaatsen