zaterdag 26 augustus 2017

52 Inheemse dorpen in Suriname vertegenwoordigd op 7e nationale conferentie van de VIDS

'De belangrijkste kwestie is zoals bij alle VIDS-conferenties het grondenrechtenvraagstuk'


Vertegenwoordigers van alle 52 inheemse dorpen in Suriname buigen zich dit weekend over actuele thema's in deze gemeenschappen. De zevende nationale conferentie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) is gisteren geopend te Redi Doti in Para en wordt maandag afgesloten. 

'De belangrijkste kwestie is zoals bij alle VIDS-conferenties het grondenrechtenvraagstuk. Verder staan op de agenda zaken als onderwijs, infrastructuur en mijnbouw', zegt voorzitter Lesley Artist vandaag, zaterdag 26 augustus 2017, in de Ware Tijd.

De bedoeling is, dat de aanbevelingen die uit de conferentie voortkomen, worden aangeboden aan de regering. Bovendien stellen de dorpen een stappenplan op voor interne organisatie de komende vijf jaren. Een van de belangrijke speerpunten van het stappenplan van 2012 was dat onder andere maatschappelijke groepen geïnformeerd zouden worden over de collectieve grondenrechten. De VIDS wilde hierdoor een breed draagvlak voor het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk.

'Dat hebben we niet kunnen doen. We willen eerst een goede samenwerking met de overheid, waardoor groeperingen sneller open zullen staan om naar ons te luisteren', stelt Artist. Hij wijst erop dat de VIDS de regering zover heeft weten te krijgen, dat concrete stappen worden ondernomen om te komen tot de wettelijke vaststelling van de collectieve grondenrechten. Hij verwijst naar de gezamenlijke verklaring die eerder deze maand is getekend door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en de inheemsen. Daarbij behoort ook een stappenplan om de collectieve grondenrechten wettelijk vast te stellen. Artist zegt dat in het stappenplan van de gezamenlijke verklaring onder meer staat dat er een grote campagne zal worden opgezet om anderen in de samenleving in te lichten wat 'collectieve grondenrechten' inhoudt.

Een ander belangrijk agendapunt is het samenstellen van een eventueel bestuur. Artist doet afstand van het voorzitterschap dat hij sinds 2012 bekleedt. Naar eigen zeggen wil hij een andere persoon de gelegenheid geven om de functie te vervullen. Maar, er  zijn geluiden, dat men binnen de VIDS moeite heeft met de actieve functie van Artist binnen de NDP die niet verenigbaar zou zijn met het optreden als VIDS-voorzitter.  

0 comments:

Een reactie plaatsen