dinsdag 15 augustus 2017

AdeKUS en NV Grassalco tekenen samenwerkingsovereenkomst

Grassalco gaat universiteit onder meer bijstaan bij voorbereiden, indienen, financieren van projecten


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij zullen elkaar ondersteunen op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en duurzaam gebruik en beheer van Surinaamse natuurlijke hulpbronnen. Dit zal gebeuren door middel van het uitvoeren van gezamenlijke projecten, programma’s en activiteiten, zo melden ze vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, in een persbericht. 

Grassalco zal de universiteit onder meer bijstaan bij het voorbereiden, indienen en financieren van projecten en het beschikbaar stellen van stage-thesis- en andere wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden. Het staatsmijnbouwbedrijf zal ook zijn data beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en publicatie.

De voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, zegt dat het de bedoeling is dat de AdeKUS die vanuit een onderwijshoek is ontstaan, wetenschappelijk onderzoek 'dé plaats geeft die het rechtmatig toekomt'.

De universiteit zit momenteel in een traject, waarbij jonge wetenschappers de mogelijkheid wordt geboden om kwalitatief betere wetenschappelijke studies te verrichten.

De president-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, geeft aan dat het een bewuste keus is geweest om een samenwerkingsverband aan te gaan met de AdeKUS. 'Met deze samenwerking wil de onderneming een bijdrage helpen leveren aan de ontwikkeling van onze universiteit. Het betreft een win-win situatie gericht op kennisontwikkeling, waarbij het vooral gaat om het beheer en nuttig gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen.'

De AdeKUS zal wetenschappelijke kennis en expertise ten behoeve van de staatsonderneming ter beschikking stellen. Vervolgens zal de universiteit onderwijsmodules ontwikkelen die de lokale kennis op het gebied van mijnbouw, waaronder exploitatie, exploratie, wetgeving, handel, milieu en financiering, helpen upgraden.

(De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen