woensdag 2 augustus 2017

Alarm over afval- en vervuilingsproblematiek in Lawagebied

In het binnenland laat het gebrek aan adequate vuilverwerking zich gelden

De Brazilianen en Chinezen verergeren het probleem


In een op Starnieuws (29 juli 2017) verschenen bericht vraagt Assembleelid Aida Nading dringend aandacht van de regering voor de enorme last die de lokale bewoners van het Lawagebied ondervinden door de goudmijnbouw. Aangezien wij voor werkzaamheden in Cottica aan de Lawa vertoefden, konden wij ons op zondag 30 juli jl. begeleid door enkele lokale bewoners stroomopwaarts in het Lawagebied oriënteren. De bevindingen duiden op een zeer ernstig probleem. 

Het leven van de lokale bewoners is ontwricht en het ecosysteem wordt vernietigd. Traditioneel gebruiken de inheemsen (Wayana) en marrons (Aluku) die aan beide oevers van de grensrivier wonen de rivier voor visvangst en jacht, het wassen van kleding en vaat, het baden, het drinken van water, en het varen. De goudwinning van de scalians brengt al deze genoemde gebruiken in gevaar, vooral als er naast het opgespoten zand en grind, ook nog chemicaliën in het water komen. Het vertroebelde water zorgt voor minder voorkomen van vissen die met hun zicht werken. Het vervuilde water is ongeschikt voor wassen, baden of als drinkwater en brengt de inwoners van de linkeroever van de rivier in gezondheidsproblemen.

Lokale bewoners hebben aangegeven dat zij het rivierwater sinds 5 jaar niet meer als drinkwater kunnen gebruiken. In tegenstelling tot de bewoners aan de Franse kant (rechteroever) beschikken zij namelijk niet over stromend water. 

De scalians vullen de vaargeul met riviergrind en het vertroebelde water vergroot de kans voor schade aan buitenboordmotor, of het botsen van boten tegen nu moeilijk waar te nemen rotsen. 

Vuilstortplaatsen Lawagebied 
Specifiek wil ik het hebben over de vuilstortplaatsen in het Lawagebied. Er zijn in een korte concentratie meer dan 20, voornamelijk Chinese winkels tegenover Maripa Sula die allemaal langs het water liggen. De winkels, hotels en huizen hebben vaak geen adequate behandeling van menselijke uitwerpselen voordat deze in de rivier terechtkomen. 

Een ander probleem is dat het vuil van het gebied in vuilniszakken wordt verzameld, en met de boot wordt opgehaald door Brazilianen en vervolgens vlak langs het Surinaamse deel van de rivier wordt gedumpt. Logischerwijs komt al het vuil in het water terecht tijdens hoge waterstanden. 

De berichten zijn dat de Brazilianen ook mensen langs de rivier begraven hetgeen kon worden waargenomen door enkele grafkruisen. Deze graven komen soms onder water te liggen. 

De vuilstortplaatsen direct langs de rivier zorgen voor een overmaat aan stank, vliegen, en er zijn ook zwerfhonden waar te nemen. Door deze situatie komt niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar wordt ook het duurzaam ontwikkelingspotentieel van het leefgebied teniet gedaan. Natuurtoerisme dat een hele goede optie zou zijn voor dit gebied, heeft daardoor weinig kans. 

Het is geen gemakkelijke taak, maar de overheid zal strenge regels en maatregelen moeten stellen voor het storten van vuil. Het afval neemt evenals in de kustvlakte toe, maar vooral in het binnenland laat het gebrek aan adequate vuilverwerking zich gelden. De Brazilianen en Chinezen verergeren het probleem. 

Dr. Rudi F. van Kanten 
Agroforester

0 comments:

Een reactie plaatsen