zondag 13 augustus 2017

'Als er minder geïnvesteerd wordt in onderwijs is dit het resultaat'

VHP'er Riad Nurmohamed reageert op bedroevende examenresultaten landelijk 

'Suriname heeft inmiddels een achterstand van 30 jaren binnen het onderwijs'

'Met alle investeringen van de overheid, waaronder de naschoolse opvang, is het slagingsrendement niet toegenomen. In de praktijk is gebleken dat de beloftes van de regering over de verbetering van het onderwijs totaal niet zijn uitgekomen', aldus het VHP-Assembleelid, Riad Nurmohamed vandaag, zondag 13 augustus 2017 in de webeditie van het Dagblad Suriname ten aanzien van de bedroevende examenresultaten landelijk op de diverse schooltypen. 

'Als er minder geïnvesteerd wordt in het onderwijs, zal dit het resultaat zijn; in 2015 is de regering steeds minder gaan investeren. Dit is niet alleen op de lagere, MULO en middelbare scholen het geval, maar zelfs ook op de Anton De Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).'

'De onderwijsminister heeft ook gezegd, dat hij zijn werk beter kan doen als hij Srd 500 miljoen krijgt. En dat heeft hij dus niet gehad.'

Vanwege de economische malaise hadden tal van actoren geadviseerd om de overheidsuitgaven te verminderen. Echter heeft de bezuiniging op het onderwijsvlak juist geen soelaas geboden. 'Het is, integendeel, erger geworden.'

Nurmohamed vindt, dat men allerlei redenen bedenkt om de slechte schoolprestaties in een doofpot te stoppen. 'Het zijn allemaal drogredenen. Suriname heeft inmiddels een achterstand van 30 jaren binnen het onderwijs. Denk maar aan de trainingen van de leerkrachten, lekkende daken, toiletten en kapotte stoelen/tafels.' 

Daarnaast vindt Nurmohamed, dat het niet onder stoelen of banken te steken is dat de leraren over het algemeen meerdere baantjes eropna houden. 'Hierdoor hebben de leerkrachten minder tijd en aandacht voor de leerlingen. Dit komt natuurlijk vanwege het armoedevraagstuk.' De volksvertegenwoordiger benadrukt eveneens, dat er leraren zijn die hun uiterste best gedaan hebben om de leerlingen te onderwijzen. 'Maar, op het moment dat je twee jobs moet doen, gaat het accent vanzelf weg.''  Daarom hoopt Nurmohamed, dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de Srd 500 miljoen krijgt om het onderwijs op een hoger peil te brengen.

0 comments:

Een reactie plaatsen