donderdag 31 augustus 2017

Anti-Corruptiewet bereikt na drie jaren fase van aanname door Assemblee

Assemblee staat bij behandeling lang stil bij instelling 'Anti-Corruptie Commissie'


De laatste hand moet nog worden gelegd aan de Anti-Corruptiewet waardoor deze vandaag, donderdag 31 augustus 2017, kan worden aangenomen. Er is brede consensus over deze ontwerpwet, die behoorlijk is aangepast. Deskundigen moeten zich nog buigen over enkele formuleringen terwijl de leden van de commissie van rapporteurs, onder leiding van André Misiekaba (NDP), nog met elkaar overleg willen plegen over sommige zaken, aldus Starnieuws. 

De Nationale Assemblee besloot gisteravond de vergadering naar vandaag te verdagen. Eerst wordt de Wet op de Jaarrekening in behandeling genomen. 
De Anti-Corruptiewet heeft meer een preventieve werking. Minister Ferdinand Welzijn, die waarneemt op Justitie en Politie, merkte op vragen van Assembleeleden op, dat met deze wet beoogd wordt corruptie tegen te gaan. 

Er wordt een anti-corruptie commissie ingesteld die belast zal zijn met de preventie en vroege signalering van misstanden binnen de staatsinstellingen. De commissie is volgens de minister bevoegd om na onderzoek misstanden door te geleiden naar de procureur-generaal. Diverse Assembleeleden hebben voorstellen gedaan voor verdere aanscherping van de ontwerpwet. Deze is behoorlijk gewijzigd, maar vandaag zullen er nog meer wijzigingen worden doorgevoerd.

In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, dat voor een goed functioneren van de democratische samenleving het belangrijk is dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt aangetast wanneer publieke functionarissen zich schuldig maken aan vormen van corruptie. Juist van deze personen wordt verwacht dat ze integer zijn en zich inzetten voor de ontwikkeling van het land. Deze wet strekt tot de invoering van nadere regelgeving over preventie en bestrijding van corruptie in de omvangrijke publieke sector en de instelling van een Anti-Corruptie Commissie, die een centrale plaats heeft bij de praktische uitvoering en monitoring van het preventiebeleid.

0 comments:

Een reactie plaatsen