woensdag 30 augustus 2017

Anti-Corruptiewet weer op agenda Assemblee

Wet is feitelijk een wijziging van het Wetboek van Strafrecht


De Nationale Assemblee (DNA) heeft de Anti-Corruptiewet voor vandaag, woensdag 30 augustus 2017, opnieuw op de agenda geplaatst. De openbare vergadering begint om twaalf uur.

Het door de regering herziene wetsontwerp werd in januari 2014 ingediend bij De Nationale Assemblee. De officiële behandeling van deze veel besproken ontwerpwet startte op 19 november 2015, aldus Starnieuws.

Deze wet is bedoeld om de preventie en bestrijding van corruptie beter ter hand te kunnen nemen. Het gaat om de wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Corruptie grijpt in verdergaande mate en op structurele wijze in in haast alle delen van de samenleving. De groeiende corruptie die zich heeft ingeworteld in de samenleving werkt remmend op de nationale ontwikkeling, staat in de Memorie van Toelichting. 

Het Wetboek van Strafrecht zal worden gewijzigd om de aanpak van corruptie effectief ter hand te kunnen nemen. Tijdens de behandeling hebben enkele leden van de oppositie aangegeven dat de wet niet voldoende is om corruptie preventief te kunnen bestrijden. De wet zou in overeenstemming moeten worden gebracht met internationale verdragen tegen corruptie.

In de commissie van rapporteurs hebben zitting André Misiekaba (NDP/voorzitter), Asiskumar Gajadien (VHP), Celsius Waterberg (BEP), Gregory Rusland (NPS), Carl Breeveld (DOE), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Amzad Abdoel (NDP).

0 comments:

Een reactie plaatsen