maandag 28 augustus 2017

Assemblee behandelt initiatiefwet op de Jaarrekening

Wet nodig ter bevordering van transparantie van het overheidsbeleid


De Nationale Assemblee behandelt vandaag, maandag 28 augustus 2017. de initiatiefwet op de Jaarrekening (zie hierna) tijdens een openbare commissievergadering, zo meldt Starnieuws. Deze wet is nodig voor het bevorderen van transparantie van het overheidsbeleid. Benadrukt wordt, dat voor elke organisatie, ook een eenmansbedrijf, het opstellen van een jaarrekening essentieel is. 

De initiatiefnemers van deze wet zijn de Assembleeleden Jennifer Geerlings-Simons, Melvin Bouva, Stephen Tsang en André Misiekaba (NDP) en Celsius Waterberg (BEP). De initiatiefwet is in mei ingediend. De commissie die de openbare behandeling voorbereidt staat onder leiding van Amzad Abdoel (NDP). De overige leden zijn Asiskumar Gajadien (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP), Gregory Rusland (NPS), Rossellie Cotino (NDP), William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Wendell Asadang (NDP).Het wetsvoorstel beoogt enerzijds onzekerheden weg te nemen en betrouwbare vergelijkbare jaarrekeningen te faciliteren, en anderzijds een aantal fundamentele waarden en normen in financiële verantwoording te waarborgen. Hierbij gaat het om de inrichting en presentatie van een jaarrekening, de omvangscriteria van entiteiten waarvoor de raamwerken voor verslaggevingsstandaarden gelden, de controleplicht door een onafhankelijke gecertificeerde accountant en de openbaarmaking van de jaarrekening. 

Het wetsvoorstel brengt volgens de Memorie van Toelichting geen wijziging in de in Suriname van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot het ondernemingsrecht, behoudens voor zover een afwijking expliciet uit deze wet blijkt. 

Uitgangspunt is geweest dat alleen die onderwerpen worden geregeld ten aanzien waarvan de behoefte tot een wettelijke regeling bestaat en waarin de bestaande wetten niet of niet afdoende voorzien. Zo bevatten bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel grotendeels reeds bepalingen over het ondernemingsrecht.

0 comments:

Een reactie plaatsen