woensdag 23 augustus 2017

Assemblee neemt Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 aan

VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE vinden dat OP niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden

Oppositie roept regering op een aangepast ontwikkelingsplan in te dienen


Het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 is gisteravond, dinsdag 22 augustus 2017, aangenomen met 31 stemmen vóór en 13 tegen. De coalitie benadrukte dat het ontwikkelingsplan voldoende mogelijkheden biedt om de ontwikkelingsrichting van het land te bepalen. De oppositie beweert juist het tegendeel. Ook de financiering van het plan is volgens de oppositie niet duidelijk, aldus Starnieuws. 

In een motie die ingediend werd door de coalitie staat, dat het OP voldoet aan de formele en de materiële vereisten voor een uitvoerbaar OP, waarbij ook aan de randvoorwaarden voor succes duidelijk aandacht is geschonken. Dit plan heeft bij correcte uitvoering goede mogelijkheden voor herstel en duurzame ontwikkeling biedt.


De coalitie roept de regering op in het OP gepresenteerde ontwikkelingsrichting aan te houden tot verder herstel en ontwikkeling van onze economie en vooral van de meer duurzame sectoren. Deze motie is aangenomen.

De oppositionele fracties VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE vinden dat het OP niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden. De oppositie vindt, dat De Nationale Assemblee niet kan en mag meewerken aan handelingen die strijdig zijn aan de bepalingen van de Grondwet en een OP goedkeuren dat niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden.

De regering wordt opgeroepen een aangepast ontwikkelingsplan in te dienen dat voldoet aan de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering en financiering. Deze motie is verworpen

0 comments:

Een reactie plaatsen