dinsdag 29 augustus 2017

Astra Singh legt functie van secretaris-generaal binnen Surinaams Olympisch Comité neer

Verwijten over en weer tussen Singh en SOC-voorzitter Guno van der Jagt

- 'Singh als secretaris-generaal heeft nooit echt de moeite genomen om toegestuurde stukken door te nemen'
- 'Sinds geruime tijd vindt geen bestuursoverleg plaats, twee Skype-gesprekken sinds juli 2016'


Astra Singh (zie foto - Bron: Facebook) heeft vrijdag de leden van het Surinaams Olympisch Comité (SOC) schriftelijk in kennisgesteld dat ze haar mandaat als secretaris-generaal teruggeeft. 'In het afgelopen jaar is gebleken dat de werkzaamheden die onder deze functie vallen systematisch zijn uitgehold en overgedragen aan een ander waardoor het nut van een secretaris hebben is komen te vervallen', geeft ze aan, aldus de Ware Tijd maandag 28 augustus 2017.

In een reactie aan de media maakt SOC-voorzitter Guno van der Jagt duidelijk, dat Singh als secretaris-generaal 'nooit echt de moeite heeft genomen om toegestuurde stukken door te nemen'. Er zou volgens hem 'een boekwerk' geschreven kunnen worden over de gevallen waaruit bleek dat de ex-secretaris-generaal niet op de hoogte was van wat er in de Olympische beweging gebeurde terwijl alles beschreven was. 

Singh, die sinds februari 2014 in het bestuur zat, maakt er ook gewag van dat er 'sinds geruime tijd geen bestuursoverleg plaatsvindt' afgezien van twee Skype-gesprekken sinds juli 2016. Zoals bekend zit voorzitter Guno van der Jagt voor zijn werk al geruime tijd in het buitenland. 'Dat betekent dat de besluiten sinds toen buiten bestuursoverleg worden genomen en uitgevoerd, en dat dit kennelijk de goedkeuring draagt van zowel de overige bestuursleden, de nationale en internationale actoren', aldus Singh. 

'Ik mag gevoegelijk aannemen, dat mijn bestuurslid zijn, alsook de inzet van mijn vaardigheden, capaciteit, tijd, geld en inspanningen als vrijwilliger, overbodig zijn.'

Over het bestuursoverleg zegt Van der Jagt: 'In deze digitale tijd is het absoluut niet nodig om constant face-to-face-meetings te hebben. Besluiten werden in gezamenlijk overleg met de overige bestuursleden genomen via e-mail.'

Dat zoals Singh stelt dat haar werkzaamheden overdragen waren aan een andere, wordt beaamd door Van der Jagt. Het argument van geen ervaring hebben in de sport werd volgens hem vaak door haar gebruikt. 'Het individu moet in een korte periode zoveel mogelijk proberen op te nemen door alle stukken grondig te bestuderen. Dit is echter volledig achterwege gelaten en als voorzitter had ik weinig keus dan de werkzaamheden aan anderen over te dragen', aldus de voorzitter. 

Hij maakt duidelijk, dat het vertrouwen in Singh 'inderdaad naar een nulpunt was gedaald'.

0 comments:

Een reactie plaatsen