dinsdag 1 augustus 2017

Bee (ABOP) wil informatie van regering over kwestie Nederlandse ambassadeur

Bee plaatst vraagtekens bij door regering opgeworpen 'Nederlandse bemoeienis met interne zaken'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) heeft de regering gisteren gevraagd om de volksvertegenwoordiging te informeren, 'desnoods in comité-generaal', over het intrekken van de agrément-verlening van de nieuwe Nederlandse ambassadeur. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft eerder in De Nationale Assemblee aangegeven dat de regering nog niet zal toestaan dat een ambassadeur wordt toegelaten. 

Bee, die op 21 juli ook vragen over het intrekken van de accreditatie van de nieuwe Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen had gesteld, wil meer informatie hebben.

Suriname had op 22 juni agrément verleend. Nadat Van Leeuwen door koning Willem Alexander beëdigd werd als ambassadeur op 27 juni, werd de accreditatie op 28 juni, zonder enige toelichting, ingetrokken.

'Wij willen weten waarom het een week heeft geduurd voordat die omissie geconstateerd werd en recht is getrokken?' Het Assembleelid wil weten waarom de regering vanaf het moment van constateren van bemoeienis van Nederland, 'zoals men het heeft aangegeven, in interne zaken, geen protestnota is ingediend via onze consul?'

Bee vindt dat het parlement ingelicht moet worden over de geconstateerde bemoeienis van Nederland in interne aangelegenheden van Suriname. Hij stelde voor om in een spoedzitting bijeen te komen. Het ABOP-fractielid vroeg waarom het college of ten minste de vaste commissie van De Nationale Assemblee voor Buitenlandse Zaken niet is geïnformeerd. Hij voerde aan, dat de volksvertegenwoordiging deelgenoot moet zijn van hoe de relatie met Nederland eruit ziet en wat in de naaste toekomst mag worden verwacht.

0 comments:

Een reactie plaatsen