dinsdag 15 augustus 2017

Belfort (ABOP): ‘Overheid schuldig aan slechte leerprestaties’

'Laten zij de dingen zeggen zoals zij zijn en niet proberen struisvogelpolitiek te spelen'

Belfort loopt persoonlijk 14 dagen met onderwijsgevenden mee


Het Assembleelid Edward Belfort (Abop) vindt het niet juistm dat de staking van de onderwijsgevenden als belangrijke oorzaak wordt genoemd voor het laag slagingspercentage dit jaar op VOJ-niveau. 'Het is niet de schuld van de onderwijsgevenden, omdat geen enkel leerkracht wil staken. Het is de regering die haar verplichtingen niet nakomt, waardoor zij genoodzaakt zijn aan het kortste eind te trekken', zegt de politicus in het Dagblad Suriname van dinsdag 15 augustus 2017.

Belfort, die persoonlijk 14 dagen met onderwijsgevenden heeft meegelopen, zegt dat in de beginfase van de straatacties noch de president noch de leiding van De Nationale Assemblee (DNA) de problemen van deze groep landsdienaren heeft willen aanhoren. Uiteindelijk moesten mededelingen via de media worden gedaan.

'De deuren van het presidentieel paleis en van het parlement bleven gesloten. Het is de regering die gemaakte afspraken niet was nagekomen. Laten zij de dingen zeggen zoals zij zijn en niet proberen struisvogelpolitiek te spelen', stelt de politicus.

De ABOP’er vindt, dat niet alleen de stakingen als oorzaak kunnen worden gezien, maar ook de hoge prijzen van goederen die huishoudens kapot maken. Daarnaast ontstaat er volgens hem enorme demotivatie door de beledigingen en bedreigingen welke door Onderwijsminister Robert Peneux in hoogsteigen persoon worden geuit.

'Het is een scala van factoren. Vooral de leiding van het land moet de handen in eigen boezem steken en zeggen, ik ben voor een groot deel debet aan de tegenvallende leerprestaties en dat mensen niet op tijd kunnen worden uitbetaald. Het is de schuld van de overheid', aldus de politicus.

0 comments:

Een reactie plaatsen