donderdag 24 augustus 2017

Bouva (NDP): 'Nationale consensus moet bereikt worden over lange termijn ontwikkelingsdoelen'

'Suriname moet nooit meer terechtkomen in een crisissituatie'

'We moeten heel hard werken aan het leggen van een totaal andere basis voor de economie'


Assembleelid Melvin Bouva (NDP) benadrukte dinsdagavond tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsplan (OP) en de begroting in de Nationale Assemblee, dat Suriname nooit meer terecht moet komen in een crisissituatie, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 24 augustus 2017.

Er moet volgens hem met elkaar een nationale consensus bereikt worden over de lange termijn ontwikkelingsdoelen. De productie moet worden verhoogd om een betere basis te scheppen voor de economische ontwikkeling. De structuur van de importen moet veranderen. Er moet minder geïmporteerd worden voor consumptie en relatief meer voor de stimulering van productie en export. Dit betekent een herstructurering van de economie en een herverdeling van rol en taken van de overheid, huishoudens en bedrijven.

Bouva greep de derde ronde van de begrotingsbehandeling en het OP aan om een bijdrage te leveren over de ontwikkelingsrichting van Suriname. Hij kon eerder niet deelnemen aan de debatten, aangezien hij als fungerend voorzitter ook de hamer hanteerde.

De politicus stelde, dat er belangrijke voorwaarden zijn waaraan voldaan moeten worden om het OP te ondersteunen. Er dient kritisch gekeken te worden naar de inkomsten, terwijl de uitgaven teruggedrongen moeten worden. Bouva is geen voorstander van subsidies geven om instituten in stand te houden. Het geld moet uitgetrokken worden voor stimuleren van beleid en niet voor betalen van salarissen.

Luister en kijk naar Bouva vanaf 2:58:40Het Assembleelid wil de investeringen uit het buitenland zien. Hij benadrukte, dat volgend jaar meer geld uitgetrokken moet worden voor de toerismesector, terwijl het masterplan dient te worden gepresenteerd. De Toerismewet moet worden ingediend voor behandeling. Ook wetten rond huisvesting en aanpassing van de investeringswet zijn prioriteiten.

Het Assembleelid stond ook enige tijd stil bij de oorzaken van de crisis. Suriname heeft na een periode van enorme achteruitgang en trage groei, vanaf 2004 een fenomenale economische groei doorgemaakt. 'Stijgende wereldmarktprijzen en toename van de fysieke productie dreven onze export naar een piek van 2.700 miljoen dollar in 2012, dus bijkans drie keer zoveel als in 2005. De exportinkomsten namen vanaf 2013 langzaam af en zorgden voor een vertraagde groei van onze economie.'

In essentie wijzen volgens de politicus de evaluaties van verschillende nationale en internationale deskundigen op twee kernvraagstukken bij het beschrijven van de huidige crisis in de Surinaamse economie:
- De scherpe val van de exportopbrengsten naar een niveau waarop de fors gestegen importen en andere transacties met het buitenland bij lange na niet meer gefinancierd kunnen worden.
- De forse toename van de overheidsuitgaven en de scherpe val van de overheidsinkomsten, alsook de manier waarop het begrotingstekort van de overheid is gefinancierd, voornamelijk in de periode 2013 tot 2016.
Het is de gezamenlijke werking van deze twee, met elkaar samenhangende vraagstukken, waardoor de Surinaamse economie in crisis geraakt is.

Een andere belangrijke oorzaak is, dat Surinamers per saldo meer uitgeven aan import dan we verdienen met onze export. In 2015 is de import per persoon in Suriname, in vergelijking met 2010, gestegen met 53,5 procent: van 3.119 naar 4.787 Amerikaanse dollar.

Bouva betoogde dat het mogelijk is om met vereende krachten het tij te keren. 'We moeten heel hard werken aan het leggen van een totaal andere basis voor de economie', stelde hij. 'De grote uitdaging ligt dus bij ons, Surinamers. Kunnen wij nationale consensus bereiken over onze lange termijn-ontwikkelingsdoelen? De uitvoering daarvan zal vele jaren in beslag nemen en vasthoudendheid en solidariteit vergen. Met het komen en gaan van regeringen zullen de beleidsprogramma’s veranderen, maar wij moeten blijven vasthouden aan de consensus over onze lange termijn ontwikkelingsdoelen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen